Shumë fansa të serialit humoristik The Simpsons kanë nisur të bëjnë shaka në rrjet për parashikimin e një ngjarje të madhe të transmetuar në serialin vizatimor.

Bëhet fjalë për një glob të madh xhami që mbuloi qytetin Springfield për t’i mbrojtur ata nga ndotja.

Fansat e kanë krahasuar me masat kufizuese të vendosura për pandeminë.

Kjo për shkak se seriali i mirënjohur ka parashikuar shumë ngjarje të rëndësishme që kanë ndodhur deri më tani. Nisur këtu që nga zgjedhja e Trump president të SHBA-ve apo pandeminë e Covid-19, pa harruar edhe 11 Shtatorin.

Burimi: Ladbible | joq.al

Many fans of the comedy series The Simpsons have started making jokes on the net about predicting a big event broadcast in the cartoon series.

It is a large glass globe that covered the city of Springfield to protect them from pollution.

Fans have compared it to the restrictive measures imposed on the pandemic.

This is because the well-known series has predicted many important events that have happened so far. Starting here since Trump’s election as US president or the Covid-19 pandemic, not to mention 9/11.

Source: Ladbible | joq.al