Kriza e shkaktuar nga pandemia nuk ka prekur sektorin e ndërtimit, sidomos në bregdet dhe në qendër të Tiranës, ku çmimet janë rritur me përkatësisht dyfishim në zonën e parë dhe 16 për qind në të dytën. Ndërsa në shkallë vendi, në vitin 2020 çmimet e shtëpive u rritën mbi 11.3% krahasuar me vitin 2019.

Zonat ku kjo rritje u vu re më fort janë bregdeti, ku sipas anketës së Bankës së Shqipërisë, agjentët imobiliarë raportojnë deri në dyfishim të çmimit dhe në Tiranë.

E ftuar në “Wake Up”, Juliana Nela, ‘Master Broker’ në sistemin imobiliar tregoi arsyet që kanë çuar në rritjen e çmimit të banesave.

“Arsyet e rritjes janë disa. Arsyeja kryesore do të themi është mungesa e një stoku të mirëfilltë në zonat qendrore me një kualitet të lartë ndërtimi dhe me zgjidhje të mira.

Pra, për një kohë të gjatë, kryeqyteti ka qenë i privuar nga leje ndërtimi në zonat qendrore më të preferuara, si Blloku, zonat pranë qendrës, pranë Bulevardit ‘Zogu i Parë’, pranë zonës së Liqenit.

Kjo kërkesë e akumuluar është dashur që të procesohet menjëherë me pronat e reja, të cilat janë në procesin e ndërtimit. Kjo është një ndër arsyet. Afër qendrës ka pasur një farë mungese të ndërtimit dhe kërkesa ka vazhduar të akumulohet ndër vite.

Arsye tjetër shumë e rëndësishme është që kostot e ndërtimit janë rritur konsiderueshëm. Është rritur kostoja e lejes së ndërtimit dhe përbën 12% të vlerës totale të projekti. Kemi edhe një rritje të kostos së tokës. Gjithashtu ka ndikuar edhe tërmeti, që e bëri sigurinë e shtëpisë dhe kualitetin shumë të rëndësishëm.

Dhe pandemia e bëri shtëpinë shumë të rëndësishme, sepse për një kohë njerëzit u mbyllën dhe e panë vështirësinë për një jetuar në një hapësirë të vogël. E panë vështirësinë për të jetuar disa breza në një çati”, sqaroi ajo.

Hapen kufijtë për pushuesit/ A do të përfitojnë ata që kanë marrë vaksinën kineze dhe ruse?

Komisioni Europian ka propozuar rihapjen e kufijve për pushuesit nga vendet me nivele të ulëta të infeksionit Covid-19 dhe për këdo që është vaksinuar plotësisht.

Plani është hartuar nga Komisioni Evropian dhe pritet të vihet në zbatim duke nisur nga fillimi i qershorit edhe për vende të treta që janë jashtë unionit.

Me rritjen në mënyrë dramatike të shkallës së vaksinimit në vendet anëtare të BE-së, zyrtarët e Komisionit thanë se është koha për të zbutur rregullat edhe për pushuesit.

Kufijtë e BE do të rihapen deri në fillim të qershorit, thanë zyrtarët, me marrëveshjen që do të kërkohej nga vendet anëtare gjatë takimeve të martën dhe të mërkurën.

Sipas propozimit të Komisionit do tu lejohet hyrja të gjithë atyre që janë vaksinuar me vaksina të autorizuara nga BE.

Bëhet fjalë për vaksina të autorizuara nga EMA, duke përfshirë Pfizer, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson & Johnson. EMA nuk ka aprovuar ende vaksinën kineze dhe ruse Sputnik V dhe CoronaVac.

The crisis caused by the pandemic has not affected the construction sector, especially on the coast and in the center of Tirana, where prices have increased by doubling respectively in the first area and 16 percent in the second. While nationwide, in 2020 house prices increased over 11.3% compared to 2019.

The areas where this increase was most strongly noticed are the coast, where according to the Bank of Albania survey, real estate agents report up to double the price in Tirana as well.

Invited to “Wake Up”, Juliana Nela, ‘Master Broker’ in the real estate system showed the reasons that have led to the increase in house prices.

“There are several reasons for the increase. The main reason we will say is the lack of a proper stock in the central areas with a high quality of construction and good solutions.

So, for a long time, the capital has been deprived of building permits in the most preferred central areas, such as Blloku, areas near the center, near the Boulevard ‘Zogu i Parë’, near the Lake area.

This accumulated demand had to be processed immediately with the new properties, which are in the construction process. This is one of the reasons. Near the center there has been some construction shortage and demand has continued to accumulate over the years.

Another very important reason is that construction costs have increased significantly. The cost of the construction permit has increased and accounts for 12% of the total project value. We also have an increase in the cost of land. The earthquake also had an impact, which made home safety and quality very important.

And the pandemic made the house very important because for a while people were locked up and saw the difficulty of living in a small space. “They saw the difficulty of living for several generations on one roof,” she explained.

Keywords: Trump, GOP, America, Canada, Great Britain, United States, Weather, Horoscope, Nasa, Google, Facebook, Internet, e-comerce ecomerce, javascript,, admin, ads sense, advertising, affiliate, analytics, api, autor, news, button, calendar, category, , chat, code, comment, comments, contact , custom, post, type, dashboard, e-commerce, editor, embed, events, feed, form, gallery, google analytics, gutenberg, ftml, image, images, jquery, link, links, login marketing, media, menu, meta, mobile, navigation, news, page, payment, gateway, performance, photo, photos, plugin, post, redirect, responsive, rss, search, security, seo, share, shortcode, sidebar, simple, slider, social, social media, , spam, statistics, tags, theme, url, user, wideo, widgetwoocommerc, youtube, yahoo, Bing, European Union, Germany, Italy, Netherland, France, Spain, Asia, Africa, China, India, Australia, Europe, Petroleum, cars, weapons, war, protests, discovery, science, technology, heaven, sun, children, father, mother, sister, brother, parents, moon, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, winter, spring, autumn summer, seasons, economy, stock market, shop, buy, money, stadium, football, NBA. Biden