Apple thuhet se po zvogëlon kostot shtesë për iPhone 12 duke hequr pështatësit e energjisë dhe kufjet nga kutitë.

Sipas informacioneve gjiganti i teknologjisë po planifikon të heqë adaptorët e energjisë dhe EarPods nga kutitë e iPhone 12, si dhe marrjen e përshtatësit nga kutitë e reja të iPhone SE këtë vit.

Sidoqoftë, deri në kohën kur iPhone i ri i këtij viti të jetë në raftet e dyqaneve, mos prisni që të keni të gjithë aksesorët shtesë në pikën e blerjes.

Gjithashtu, duke mos përfshirë EarPods ka të ngjarë që kjo të nxisë më shumë blerje të AirPods, ekuivalentin pa tel të kufjeve, që janë gjithashtu një prodhim i Apple.

Kjo thuhet se është për shkak të rritjes së kostove në modernizimin e iPhone të ri në 5G, me kuti më të vogla, dhe më miqësore sa i përket ndotjes së mjedisit.


Burimi:UNILAD|joq

 

Apple is said to be cutting back on additional costs for the iPhone 12 by removing power connectors and headphones from the boxes.

According to the information, the technology giant is planning to remove the power adapters and EarPods from the boxes of iPhone 12, as well as getting the adapter from the new boxes of iPhone SE this year.

However, until this year’s new iPhone is on store shelves, don’t expect to have all the extra accessories at the point of purchase.

Also, not including EarPods is likely to encourage more purchases of AirPods, the wireless headphone equivalent, which are also an Apple product.

This is said to be due to rising costs in modernizing the new iPhone to 5G, with smaller boxes, and more environmentally friendly.

Source: UNILAD