Një lloj telefoni i jashtëzakonshëm 2.137 vjeçar është gërmuar nga një varr i një gruaje të re në një Atlantis në Rusi.E pasionuara pas modës e lashtësisë e epokës Xiongnu është quajtur Natasha nga arkeologët dhe varri i saj u gjet gjatë një kullimi të të një rezervuari të gjerë të bërë nga njerëzit në Siberi.

Në fakt, telefoni celular është bërë nga lloje të ndryshme gurësh të çmuar disa ngjyrësh. Arkeologu Dr. Pavel Leus tha: “Varrimi i Natashës me një telefon celular të epokës Hunnu (Xiongnu) mbetet një nga zbulimet më interesantet në këtë vend varrosjeje.

Gjetja është nga nekropoli Ala-Tey në të ashtuquajturin detin Sayan, një rezervuar gjigant në rrjedhën e sipërme të Digës Sayano-Shushenskaya, termocentrali më i madh i Rusisë, në republikën malore ruse të Tuvas.

Në fakt, gruaja e lashtë që jetoi para lindjes së Krishtit këtë objekt me pamjen e një telefoni modern e përdorte për togzë për rripin.

An extraordinary 2,137-year-old telephone has been unearthed from the grave of a young woman in Atlantis, Russia. wide made by people in Siberia.

In fact, the cell phone is made of different types of precious stones of several colors. Archaeologist Dr. Pavel Leus said: “Natasha’s burial with a Hunnu-era cell phone remains one of the most interesting discoveries in this burial site.

The find is from the Ala-Tey necropolis in the so-called Sayan Sea, a giant reservoir in the upper reaches of the Sayano-Shushenskaya Dam, Russia’s largest power plant, in Russia’s mountainous republic of Tuvas.

In fact, the ancient woman who lived before the birth of Christ used this object with the appearance of a modern telephone as a belt buckle.