Arian Çani ka bërë një deklaratë të fortë, pasi u shpreh se në Shqiëpri do të bëhet kasaphanë. Ai ka kërkuar që njerëzit të largohen me urgjencë nga Shqipëria drejt vendeve të Europës Perëndimore, pasi nuk dihet se çfarë do të ndodhë këtu. Është i paqartë konteksti i kësaj deklarate “bombë”, por që indirekt mund të lidhet edhe me zhvillimet e fundit në vend!

Deklarata: Bëni gati çantat dhe ikni të gjithë ata që më ngjajnë mua. Nuk jua them kot. Nuk e imagjinoni dot se çfarë pritet të ndodhë këtu. Të gjithë ju që s’ndjeheni këtu fare, urgjent. Do të bëhet kasaphanë. Duhet të ikin në Europën Perëndimore. Të gjejnë mundësinë të ikin. Nuk mund ta imagjinoni se çfarë do të ndodhë në këtë vend.

 

Arian Çani has made a strong statement, as he said that a massacre will take place in Albania. He has demanded that people leave Albania urgently for Western European countries, as it is not known what will happen here. The context of this “bomb” statement is unclear, but it can also be indirectly related to the latest developments in the country!

Statement: Get your bags ready and get rid of anyone who looks like me. I do not tell you in vain. You can not imagine what is expected to happen here. All of you who do not feel here at all, urgently. There will be carnage. They have to flee to Western Europe. Find the opportunity to escape. You can not imagine what will happen in this country.