News24 ka siguruar videon që deputeti Halit Valteri publikoi dje në sallën e parlamentit. Në këtë video janë filmuar momentet kur personat e dyshuar për atentatin mbi automjetin e prokurorit Arjan Ndoj, ndodhen te mbikalimi i Shkozetit, pasi kanë braktisur makinën në ShkafanE dhe janë kapur nga kamerat e sigurisë tEksa ecin disa metra në këmbë.

Personi i veshur në të zeza dhe kapele sipas prokurorisë është Redjan Rraja, ndërsa shoqëruesi i tij edhe pse është është i pamaskuar nuk është identifikuar ende nga prokuroria. Redian Rraja sipas prokurorëve është një person me precedentë të theksuar kriminalë, dhe janë 2 analiza të ADN që e lidhin me ngjarjen, njëra nga materiali gjenetik i gjetur në syzet në automjet dhe tjetri në kapuc.

Personi i dytë edhe pse e ka profilin gjenetik, nuk është identifikuar ende dhe për këtë Prokuroria thotë se ka kërkuar ndihmë nga autoritetet e huaja. Është pikërisht kjo video që deputeti Halit Valteri e mori nga babai i shoferit të prokurorit Arjan Ndoji, i riu që mbeti i vrarë në atentat. Babai kërkon që Prokuroria të identifikojë personin e pamaskuar për të vënë në vend drejtësinë.

News24 has provided the video that MP Halit Valteri published yesterday in the parliament hall. In this video, the moments when the persons suspected of the assassination attempt on the vehicle of the prosecutor Arjan Ndoj are located at the Shkozet overpass, after leaving the car in ShkafanE and being caught by the security cameras while walking a few meters on foot, are filmed.

According to the prosecution, the person wearing black and hats is Redjan Rraja, while his companion, even though he is unmasked, has not yet been identified by the prosecution. According to prosecutors, Redian Rraja is a person with a strong criminal record, and there are 2 DNA tests that link him to the event, one of the genetic material found in the glasses in the vehicle and the other in the hood.

The second person, although he has a genetic profile, has not been identified yet and the Prosecution says that he has asked for help from foreign authorities. It is exactly this video that MP Halit Valteri received from the father of the driver of the prosecutor Arjan Ndoji, the young man who was killed in the assassinations. The father demands that the Prosecution identify the unmasked person in order to bring justice to the country.