Shqiptarët kriminelë, si dhe ata që nuk arrijnë të marrin azil në Angli do të përballen me kthim të shpejtë në vendin e tyre. Kjo marrëveshje është siguruar nga Priti Patel, mbrëmjen e djeshme.

Marrëveshja, e nënshkruar nga Sekretarja e Brendshme me vendin e Evropës Lindore, do ta bëjë më të lehtë largimin e shkelësve të dënuar. Kjo do ta bëjë gjithashtu më të thjeshtë largimin e azilkërkuesve shqiptarë dhe atyre që u ka kaluar afati.

Marrëveshja bilaterale me kombin do të shihet si një përparim i madh, pas Brexit, dhe mund të hap rrugën për marrëveshje të ngjashme me kombet e BE të tilla si Polonia.

Marrëveshja e finalizuar nga Patel, gjatë një vizite zyrtare në Tiranë, tha se do ta bëjë ‘procesin e transferimit të kriminelëve shqiptarë dhe atyre në konflikt me statusin e tyre të imigracionit më të lehtë dhe të shpejtë ‘, thanë mbrëmë burime të Home Office.

Marrëveshja e re vjen në mes të shqetësimit për rritjen e numrit të shtetasve të huaj në burg në Angli dhe Uells.

Albanian criminals as well as those who fail to obtain asylum in England will face a speedy return to their home country. This deal was secured by Priti Patel, last night.

The agreement, signed by the Secretary of the Interior with the Eastern European country, will make it easier for convicted offenders to leave. This will also make it easier for Albanian and asylum seekers to leave.

The bilateral agreement with the nation will be seen as a major step forward, after Brexit, and could pave the way for similar agreements with EU nations such as Poland.

The agreement finalized by Patel, during an official visit to Tirana, said that it will make ‘the process of transferring Albanian criminals and those in conflict with their immigration status easier and faster’, Home Office sources said last night.

The new deal comes amid concerns about rising numbers of foreign nationals in jail in England and Wales.