Në qarkun Elbasan gjatë 24 orëve të fundit kemi pasur reshje shiu me intensitet të ulët dhe mesatar. Në aksin rrugor nacional Elbasan-Qafë-Thanë në Pishkash dhe tek Kthesa e Murrashit ka pasur rënie inertesh gjatë natës. Janë marrë masat nga firmat kontraktuese dhe është normalizuar situata. Qarkullimi nuk është ndërprerë, dhe vazhdon normalisht.

Gjithashtu edhe në aksin rrugor Gramsh-Moglicë në vendin e quajtur Bratilë, ka pasur rënie të inerteve të cilat me ndërhyrjen e firmës kontraktuese janë pastruar.

Nuk kemi probleme ne furnizimin me energji elektrike.

Janë porositur strukturat e emergjencave në bashki dhe degët territoriale të jenë në gadishmeri për ndonjë situate që mund të vijë nga situata e motit këto ditë.

In the region of Elbasan during the last 24 hours we have had low and medium intensity rain. In the national road axis Elbasan-Qafë-Thanë in Pishkash and at Kthesa e Murrashit there was a decrease of aggregates during the night. Measures have been taken by the contracting firms and the situation has normalized. Circulation is not interrupted, and continues normally.

Also in the road axis Gramsh-Moglicë in the place called Bratilë, there was a decrease of aggregates which with the intervention of the contracting firm were cleaned.

We have no problems with electricity supply.

Emergency structures in the municipality and territorial branches have been ordered to be on standby for any situation that may come from the weather situation these days.