Kryetari i grupi parlamentare të PS-së, Taulant Balla, përmes një postimi në facebook, ka përshëndetur Policinë e Shtetit për zbulimin dhe vendosjen në pranga të autorëve të ngjarjeve të fundit kriminale që kanë ndodhur në qytetin e Elbasanit. Balla shprehet se rezultati i një pune 10 ditore pandërprerje bërën të mundur arritjen e suksesit ditën e sotme.

Postimi i plotë i ballës: Përshëndes punën e Policisë së Shtetit dhe Prokurorisë Elbasan për zbulimin dhe vendosjen në pranga të autorëve të disa ngjarjeve kriminale.

Puna e kryer me profesionalizëm nga strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan dhe Departamenti i Policisë Krimnale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, nën drejtimin aktiv të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan ishte një goditje e fortë ndaj krimit.

Ky hetim i plotë dhe profesional ishte një detyrë që duhej kryer me shpejtësi, sikurse me padurim ishte pritshmëria e qytetarëve të Elbasanit për goditjen e fortë të krimit në këtë qytet, pas disa ngjarjeve kriminale tronditëse.

E nxisim Policinë e Shtetit dhe Prokurorinë Elbasan të forcojnë luftën kundër krimit. Rezultatet e ditës së sotme, pas një pune të pandërprerë 10 ditore, janë premisa për rezultate të tjera pozitive.

The chairman of the SP parliamentary group, Taulant Balla, through a Facebook post, has greeted the State Police for discovering and handcuffing the perpetrators of the latest criminal events that took place in the city of Elbasan. Balla says that the result of 10 days of uninterrupted work made it possible to achieve success today.

Full post on the front page: I applaud the work of the State Police and the Elbasan Prosecutor’s Office for discovering and handcuffing the perpetrators of some criminal events.

The work done professionally by the investigative structures of the Local Police Directorate of Elbasan and the Department of Criminal Police in the General Directorate of State Police, under the active direction of the Elbasan Judicial District Prosecutor’s Office was a strong blow to crime.

This thorough and professional investigation was a task that had to be done quickly, as eagerly was the expectation of the citizens of Elbasan for the strong crackdown on crime in this city, after some shocking criminal events.

We urge the State Police and the Elbasan Prosecutor’s Office to strengthen the fight against crime. Today’s results, after 10 days of uninterrupted work, are premises for other positive results.