Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Elbasanit Taulant Balla zhvilloi një takim me banorët e fshatit Babje në Librazhd.

Në hyrje të fjalës së tij, Balla tha se vendi është kthyer në një kantier ndërtimi për shkak të investimeve të shumta që po bën PS në këtë zonë dhe jo vetëm.

Numri dy i PS shtoi më tej se vetëm falë punës së qeverisë Rama dhe PS, në Librazhd është investuar më shumë se asnjëherë tjetër.

“Ku ishim në 2013? Kishim një shkollë pa çati në Babje dhe e rindërtuam. Filluam punën për transformimin e këtij fshati. Qëllimi im është që të bëjmë një lidhje sa më të shkurtër edhe me fshatin Polis. Zhvillimi i infrastrukturës po na jep sot mundësinë që ne të shkojmë drejt një drejtimi që nuk e kemi pas. Mikpritjen siç e ka Librazhdi nuk e ka asnjë vend tjetër në Shqipëri. Ne do të vazhdojmë investimet dhe në problematikat e furnizimit me ujë të pijshëm”, tha Balla.

Teksa u ndal tek ndihma ekonomike, Balla theksoi se krahasuar me vitin 2013, sot ky fond është rritur me 7 herë më shumë.

Sa i përket investimeve në shëndetësi dhe procesit të vaksinimit, Balla ndërsa u ndal tek kjo e fundit, u bëri thirrje banorëve mbi 60 vjeç të vaksinohen.

“Na duhet që prej 1 qershorit të hapim Shqipërinë, kufijtë plotësisht. Çfarë kemi arritur të bëjmë deri më tani në Librazhd është vetëm fillimi i një pune që do të zgjasë në çdo cep”, tha Balla.

Në fund, kreu i Grupit Parlamentar të PS kërkoi mbështetjen e banorëve që të votojnë PS në zgjedhjet e 25 prillit.

The political leader of the Socialist Party for the district of Elbasan, Taulant Balla, held a meeting with the residents of the village of Babje in Librazhd.

In the introduction of his speech, Balla said that the country has turned into a construction site due to the numerous investments that the SP is making in this area and not only.

The number two of the SP further added that only thanks to the work of the Rama government and the SP, more has been invested in Librazhd than ever before.

“Where were we in 2013? We had a roofless school in Babje and rebuilt it. We started the work for the transformation of this village. My goal is to make a short connection with the village of Polis. Infrastructure development is giving us today the opportunity to move in a direction we did not have. Hospitality like Librazhd has no other place in Albania. We will continue the investments in the problems of drinking water supply “, said Balla.

While focusing on economic aid, Balla stressed that compared to 2013, today this fund has increased 7 times more.

Regarding health investments and the vaccination process, Balla, while focusing on the latter, called on residents over 60 to be vaccinated.

“We need to open Albania, the borders, completely from June 1. “What we have managed to do so far in Librazhd is just the beginning of a work that will last in every corner”, said Balla.

Finally, the head of the SP Parliamentary Group sought the support of residents to vote for the SP in the April 25th elections.