Kryedemokrati Lulzim Basha ka zbuluar ofertën e kryeministrit Edi Rama për të dakordësuar hapjen e listave që ndalon koalicionet parazgjedhore.

Basha thotë se përgjatë këtyre ditëve, Rama i ka dërguar ndërmjetës për të bërë pazar, deklaruar se ai e shikon reformën si një lojë me porta të vogla për të vjedhur Shqipërinë.

“Nuk ka konsesus për ndryshimin e sistemit. Vetëm një budalla mund të besojë që që tha sot Rama që pikat që ai do të ndryshojë paskan nevojë për konsultimet me opozitën.

Për kodin zgjedhor paska nevojë, për kushtetutën nuk e beson. Këtë nuk ka budalla në Shqipëri ta besojë. Për një muaj e gjysmë ai ka dërguar ndërmjetësit e tij me një mesazh, ti kryeministër, unë president vetëm të heqim koalicionet. Rama merakoset vetëm për pushtetin e tij.

Rama e shikon reformën si një lojë me porta të vogla për të vjedhur Shqipërinë. PD kurrë nuk e ka përjashtuar diskutimin për sistemin. Unë kam kërkuar një parlament me dy dhoma dhe dy valvula kontrolli. Rama kontrollon gjithë pushtetet dhe i përdor ato vetëm për pasurimin e tij”, tha Basha.

 

Democrat leader Lulzim Basha has revealed the offer of Prime Minister Edi Rama to agree to open the lists that prohibit pre-election coalitions.

Basha says that during these days, Rama has sent intermediaries to bargain, stating that he sees the reform as a game with small gates to steal Albania.

“There is no consensus on changing the system. Only a fool can believe that what Rama said today that the points he will change need consultations with the opposition.

If there is a need for the electoral code, he does not trust the constitution. There is no fool in Albania to believe this. For a month and a half he has sent his intermediaries with a message, you prime minister, I president just remove the coalitions. Rama is only worried about his power.

Rama sees the reform as a game with small gates to steal Albania. The DP has never ruled out discussing the system. I have asked for a two-chamber parliament and two control valves. Rama controls all the powers and uses them only for his enrichment “, said Basha.