Një pjesë e mjekëve të spitalit Infektiv, kanë dalë në rresht në një deklaratë publike, ku kanë mohuar akuzat e Lulzim Bashës, se është fshehur numri i vdêkjeve Covid në vendin tonë.

Teksa lexon fjalë për fjalë deklaratën e shkruarm shefja e Infektivit Najada Çomo, shprehet se askush nuk mund të bëjë politikë me një çështje kaq të ndjeshme. Edhe pse në asnjë rast kreu i PD nuk akuzopi mjekët, Çomo për habinë e të gjithëve, merret me shifrat, të cilat në fakt kanë komnpetencë menaxheriale e QSUT-së dhe MSH-së.

“Shprehim publikisht habinë për deklaratën e Bashës dje në një emision televiziv. Goditje e akuza të përpjekjeve tona gjithë këto muaj. Përballë akuzash të tilla e shohim të domosdoshme të informojmë publikun se, nuk është kurrësesi e vërtetë që janë fshehur vdêkje nga covid, është praktikisht e pamundur.

Kjo pasi çdo pacient që ndërron jetë përcillet për në morg bashkë me kartelën shoqëruese që përmban dhe arsyen e vdêkjes , e cila është firmosur dhe vulosur me përgjegjësi profesionale dhe ligjore nga mjeku që e ka trajtuar deri në momentin e fundit. Shkaku i vdêkjes nuk vendoset nga politikanët, por bëhet nga mjeku. Në rast se kjo akuzë përsëritet ne do të ftojmë organet kompetente që të bëjnë hetimet e duhura”, thotë mjekja Najada Çomo.

A part of the doctors of the Infectious Diseases Hospital have lined up in a public statement, where they have denied the accusations of Lulzim Basha, that the number of Covid deaths in our country has been hidden.

As he reads literally the written statement of the head of Infectious Diseases Najada Çomo, he says that no one can do politics with such a sensitive issue. Although in no case did the leader of the Democratic Party accuse the doctors, Çomo, to everyone’s surprise, deals with the figures, which in fact have the managerial competence of the University Hospital Center and the Ministry of Health.

“We publicly express our surprise for Basha’s statement yesterday on a TV show. Strikes and charges of our efforts all these months. In the face of such accusations, we consider it necessary to inform the public that, it is by no means true that deaths by covid have been hidden, it is practically impossible.

This is because every patient who passes away is sent to the morgue together with the accompanying card that contains the reason for death, which is signed and sealed with professional and legal responsibility by the doctor who treated him until the last moment. The cause of death is not decided by politicians, but by the doctor. “If this accusation is repeated, we will invite the competent bodies to make the necessary investigations”, says doctor Najada Çomo.