Rama:

Për akuzën e pashembullt të Lulëzim Bashës, e cila cënon drejtëpërdrejtë integritetin moral e profesional të mjekëve të vijës së zjarrit dhe nxit dhunë ndaj tyre, do t’u drejtohem nesër shqiptarëve me një mesazh të drejtëpërdrejtë, sepse këtu është shkuar shumë shumë larg, përtej çdo caku të politikës së ulët ditore dhe këtu nuk është më fjala thjeshtë për llafet e një aktori të papërgjegjshëm!

Sot u shpreh të gjithë solidaritetin dhe mbështetjen time, profesoreshë Najada Çomos e të gjithë skuadrës së saj shembullore, duke u përulur me mirënjohje përpara stërmundimit të tyre të përditshëm prej nëntë muajsh me radhë, si edhe duke u thënë që historia e mjekësisë shqiptare do të flasë për ta kur Lulëzim Bashës e xhagajdurëve të tjerë të botës mizerabël të shpifjeve e të thashethemeve, t’u jetë harruar emri, nami e nishani!

Rama:

For the unprecedented accusation of Lulëzim Basha, which directly violates the moral and professional integrity of the doctors of the fire line and incites violence against them, I will address the Albanians tomorrow with a direct message, because it has gone too far, beyond every target of low daily politics and here it is no longer just a matter of talking about an irresponsible actor!

Today I expressed all my solidarity and support, Professor Najada Çomos and all her exemplary team, bowing with gratitude before their daily hard work for nine months in a row, as well as saying that the history of Albanian medicine will I speak for them when Lulëzim Basha and other idiots of the miserable world of slander and gossip have forgotten their name, reputation and mark!