Situata është kaotike për shkak të koronavirusit në spitalet britanike. BBC i ka kushtuar një speciale zhvillimeve dramatike me koronavirusin në vend duke u fokusuar tek Spitali Universitar i Londrës.

Për herë të parë që prej prillit, vendi po shënon aktualisht nga 1 000 të prekur në ditë, gjë e cila është e papërballueshme për Sistemin Shëndetësor.

Qendra e krizës është Londra, ku edhe spitalet janë tejet të ngarkuara dhe stafet mjekësore theksojnë se po u kërkohet që të bëjnë përzgjedhjen e pacientëve se kush do të shërbehet më parë dhe që ka më shumë shanse të shpëtojë.

Situata ka bërë që edhe Pediatria në këtë spital të kthehet në Repart të Shërbimit Intensiv.

“Infermierët raportojnë shqetësime, zhgënjime dhe stres të fortë mendor dhe fizik, ndërsa ekziston ankthi për mjaftueshmërinë e aparateve të frymëmarrjes”, raporton BBC.

The situation is chaotic due to coronavirus in British hospitals. The BBC has dedicated a special to the dramatic developments with the coronavirus in the country focusing on London University Hospital.

For the first time since April, the country is currently marking 1,000 affected per day, which is unaffordable for the Health System.

The center of the crisis is London, where even hospitals are overcrowded and medical staffs say they are being asked to make a selection of patients who will be served first and who is more likely to escape.

The situation has made the Pediatrics in this hospital return to the Intensive Care Unit.

“Nurses report anxiety, frustration and severe mental and physical stress, while there is anxiety about the adequacy of the respiratory apparatus,” reports the BBC.