BBC këshillon që në luftën ndaj COVID-19 kushdo duhet që të ketë një oksimetër. Ky aparat që vlen vetëm 20 dollarë mat nivelin e oksigjenit në gjak në çdo moment edhe në kushte shtëpie.

Pikërisht një nga pasojat pas infektimit me COVID-19 është edhe rënia e oksigjenit në gjak, por në mënyrë të fshehtë.

Kjo quhet hipoksemia e fshehur dhe ka pasoja të rënda kur pacientët dërgohen për kurim në spital, dhe nuk mund të marrin një kurim efektiv.

Në Britaninë e Madhe tashmë ka një skemë që të gjithë të kenë një oksimetër, sidomos grupet me rist të lartë.

The BBC advises that in the fight against COVID-19 everyone should have an oximeter. This device, which costs only $ 20, measures the level of oxygen in the blood at any time, even at home.

Exactly one of the consequences after infection with COVID-19 is the drop of oxygen in the blood, but secretly.

This is called latent hypoxemia and has serious consequences when patients are sent to hospital for treatment, and cannot receive an effective cure.

In the UK there is already a scheme for everyone to have an oximeter, especially high-rise groups.