Pak ditë më parë, paparazzi i “Panorama Plus” arriti të fotografojë ministren e Arsimit, Besa Shahini, gjatë pushimeve në bregdetin shqiptar të jugut. Ajo po bënte plazh me bashkëshortin e saj, Dardan Molliqaj, dhe vajzën e tij 9- vjeçare. Në fakt, ne jemi mësuar ta shohim ministren Shahini shumë shpesh në ekranet tona, teksa flet për problemet e arsimit, madje këto kohë ajo ka qenë mjaft aktive edhe për shkak të problemeve që shkaktoi Covid, ku shkolla u ndërpre për disa muaj dhe mësimi kaloi online.

Mirëpo, sot ne do t’ju tregojmë anën e panjohur të ministres së Arsimit, atë të jetës private, për të cilën ajo ka folur shumë pak, më saktë, vetëm një herë në një nga ekranet tona.

Nuk është diçka për t’u surprizuar fakti që një politikane kërkon ta mbajë larg mediave dhe vëmendjes së njerëzve jetën e saj private, ashtu siç nuk është aspak i jashtëzakonshëm kurioziteti i lexuesve tanë për të mësuar diçka më shumë mbi jetën familjare të Besës.

MARTESA SURPRIZË ME DEPUTETIN E KOSOVËS

Ndërkohë që askush nuk dinte pothuajse asgjë mbi jetën rivate të ministres së Arsimit, Besa Shahini, e emëruar në atë detyrë vetëm prej disa muajsh, ajo i surprizoi të gjithë teksa u lidh në martesë me Dardan Molliqajn, një emër shumë i njohur në Kosovë për shkak të aktivitetit të tij politik, si fillim në Lëvizjen Vetëvendosje e më pas në Partinë Social Demokrate.

Thuhet që Besa dhe Dardani janë njohur pikërisht gjatë kohës kur që të dy ishin të angazhuar në Lëvizjen Vetëvendosje.

Martesa u lidh vjet në prill, ku çifti u celebrua në Prishtinë. Më pas, për detajet e dasmës ka rrëfyer vetë ministrja, e cila ka treguar se nuk preferonte një ceremoni klasike me shumë të ftuar.

Madje, ajo nuk ka veshur as fustanin klasik pompoz të nusërisë, por një fustan të thjeshtë të bardhë. Kjo gjë nuk na çudit aspak, po të kemi parasysh edhe stilin e veshjes në përditshmërinë e Besës, me këmisha dhe funde të gjata, tipike të një vajze kolegji, e thjeshtë dhe shumë e rregullt.

Më pas, Besa ka rrëfyer se ceremonia private e dasmës së saj është bërë në Tiranë dhe e gjitha e organizuar nga miqtë e saj. Nga fustani i nusërisë që ia ka qepur një shoqe, te lokali i një shoku ku u bë festa, fotografitë që ia bëri një miku i saj dhe këngëtarët që kënduan, gjithashtu ishin miq të çiftit.

Në këtë mënyrë, Besa Shahini e gjeti veten një zonjë e martuar dhe gjithashtu ministre e Arsimit, e zgjedhur nga Kryeministri Rama, pasi ajo ishte për disa kohë në pozicionin e zëvendësministres së Arsimit dhe ministria në fjalë drejtohej nga Lindita Nikolla.

KUSH ËSHTË DJALI QË I RRËMBEU ZEMRËN MINISTRES

Në Shqipëri nuk është shumë i njohur, por në Kosovë, Dardan Molliqaj është i njohur dhe mjaft aktiv në jetën publike. Siç e kemi thënë edhe më lart, ai ka filluar karrierën në politikë si mjaft të rinj të tjerë të shkolluar dhe me ëndrra për një Kosovë më të mirë nesër.

Në Lëvizjen Vetëvendosje, ai spikati për aftësitë e tij si politikan dhe për energjinë e tij. Gjithashtu, nuk kanë munguar nga ana e Dardanit edhe polemikat e forta në debate televizive me kundërshtarë të tij politikë.

Rreth një vit më parë, mediat në Kosovë raportonin se kishte ndodhur një incident mes Dardan Molliqajt dhe Haki Abazit, zyrtar i Lëvizjes Vetëvendosje. Zyrtari i VV-së, Haki Abazi, pretendonte se kur ka qenë në korridor, në dalje të studios bashkë me Rexhep Hotin, Dardan Molliqaj i ka shkuar me zë kërcënues, ndërsa shoqëruesi i tij e ka kapur nga duart dhe më pas ka filluar përleshja fizike.

“Unë kam qenë në dalje, kam qenë duke ecur me Rexhep Hotin dhe ata më kanë sulmuar”, tha Abazi. Sipas Abazit, lidhur me rastin, autori i emisionit, Leonard Kerquki, ka njoftuar Policinë.

Për më shumë bëhu pjesë e grupit më viral në Facebook, Dosja.al
Incidentin e ka konfirmuar edhe drejtuesi i emisionit “Pressing”, Leonard Kerquki, i cili, për shkak të këtij incidenti, ka thënë se nuk do të mund ta vazhdonte emisionin.

Por vetëm pak muaj para se të ndodhte ky incident, bashkëshorti i ministres Shahini u arrestua në banesën e tij.

Molliqaj u arrestua nën akuzën e pjesëmarrjes në protestë për lirimin e deputetit Albin Kurti, në vitin 2015. Partia Social Demokrate kërkoi lirimin e menjëhershëm të deputetit Dardan Molliqaj. “PSD është për shtet të së drejtës, ku respektohet liria për protestë dhe kritikë.

Prandaj, për ne është e papranueshme çfarëdo përpjekje për cenimin e tyre”, thuhej në njoftimin e partisë.

SAKRIFICAT E NJË MARTESE NË DISTANCË

Vetë ministrja, në një intervistë ka theksuar se nuk është e lehtë për asnjërin kjo martesë në distancë. Ata kishin vetëm një vit lidhje dashurie, kur vendosën të bënin celebrimin. Natyrisht që të dy i morën parasysh sakrificat që duhej të bënin.

Dardani me një karrierë në Kosovë dhe Besa me një të tillë në Shqipëri, asnjëri nuk mund të braktiste punën për të shkuar te tjetri.

“Është e vështirë të jetoj larg tij, por ne respektojmë punën e njëri-tjetrit dhe e dimë që është e përkohshme. Kështu që duhet edhe pak ta kalojmë këtë pjesë të jetës me ndarje, por fundjavat në mënyrë rigoroze i kalojmë bashkë”, tregonte Besa e pyetur rreth jetës private.

E megjithatë, nga fotot e paparazzit tonë tregohet qartë se çifti po kalon kohë bashkë në plazhet e jugut të Shqipërisë. Siç e shikoni edhe nga fotot, ata duken mjaft të dashuruar me njëri- tjetrin dhe të bën përshtypje gjithashtu kujdesi i madh që Dardani tregon ndaj bashkëshortes, duke i lyer trupin me kremin kundër diellit.

Por në këto pushime ata nuk janë vetëm. Me ta është edhe vajza e Dardanit, 9 vjeç, të cilën ai e ka nga martesa e tij e mëparshme. Sikur të mos e dinim që Besa dhe Dardani nuk kanë fëmijë, të gjithë do të besonin se është fëmija i të dyve, sepse Besa tregon mjaft kujdes për të.

Mesa duket, ka shumë paqe dhe mirëkuptim për këtë fakt dhe Besa duket shumë e lumtur që në pushime ka marrë edhe vajzën e bashkëshortit të saj.

Për sa i përket faktit nëse Besa dëshiron apo jo fëmijë, ajo vetë ka thënë në një intervistë se do të donte të kishte shumë fëmijë, por ka dy faktorë që nuk e favorizojnë. E para është karriera dhe e dyta mosha.

Besa Shahini është sot 38 vjeçe, edhe pse nuk duket fare për atë moshë, ndërkohë bashkëshorti i saj është pak më i ri, 35 vjeç. Ne i urojmë çifitit sa më shumë lumturi në jetën familjare dhe sa më shumë suksese në karrierën e tyre personale.

But on this holiday they are not alone. With them is Dardan’s daughter, 9 years old, whom he has from his previous marriage. If we did not know that Besa and Dardani do not have children, everyone would believe that he is the child of both, because Besa shows a lot of care for him.

A few days ago, the paparazzi of “Panorama Plus” managed to photograph the Minister of Education, Besa Shahini, during a vacation on the southern Albanian coast. She was going to the beach with her husband, Dardan Molliqaj, and his 9-year-old daughter. In fact, we are used to seeing Minister Shahini very often on our screens, while talking about the problems of education, even these days she has been quite active because of the problems caused by Covid, where school was interrupted for several months and teaching passed online.

However, today we will show you the unknown side of the Minister of Education, that of private life, about which she has spoken very little, more precisely, only once on one of our screens.

It is no surprise that a politician seeks to keep her private life away from the media and people’s attention, just as the curiosity of our readers to learn more about Besa’s family life is not at all extraordinary.

SURPRISE MARRIAGE WITH KOSOVO MP

While no one knew almost anything about the life of the Minister of Education, Besa Shahini, who was appointed to that position only a few months ago, she surprised everyone by marrying Dardan Molliqaj, a well-known name in Kosovo for due to his political activity, first in the Vetëvendosje Movement and later in the Social Democratic Party.

It is said that Besa and Dardani met during the time when they were both engaged in the Vetëvendosje Movement.

The marriage took place years ago in April, where the couple was celebrated in Pristina. Afterwards, the details of the wedding were narrated by the minister herself, who indicated that she did not prefer a classic ceremony with many guests.

She is not even wearing the classic pompous bridal gown, but a plain white dress. This does not surprise us at all, if we take into account the style of dress in Besa’s everyday life, with long shirts and skirts, typical of a college girl, simple and very regular.

Afterwards, Besa confessed that her private wedding ceremony took place in Tirana and was all organized by her friends. From the wedding dress sewn by a friend to a friend’s bar where the party took place, the photos taken by a friend of hers and the singers who sang were also friends of the couple.


In this way, Besa Shahini found herself a married lady and also Minister of Education, elected by Prime Minister Rama, as she was for some time in the position of Deputy Minister of Education and the ministry in question was headed by Lindita Nikolla.

WHO IS THE BOY WHO STOLE THE MINISTER’S HEART

He is not very well known in Albania, but in Kosovo, Dardan Molliqaj is well known and very active in public life. As we have said above, he started his career in politics like many other young people with education and dreams of a better Kosovo tomorrow.

In the Vetëvendosje Movement, he stood out for his skills as a politician and for his energy. Also, Dardan’s strong controversies in TV debates with his political opponents have not been absent.

About a year ago, media in Kosovo reported that there had been an incident between Dardan Molliqaj and Haki Abazi, an official of the Vetëvendosje Movement. VV official, Haki Abazi, claimed that when he was in the corridor, at the exit of the studio with Rexhep Hoti, Dardan Molliqaj went to him in a threatening voice, while his companion grabbed him by the hands and then the fight started physical.

“I was at the exit, I was walking with Rexhep Hoti and they attacked me,” said Abazi. According to Abazi, regarding the case, the author of the show, Leonard Kerquki, has informed the Police.

For more, be part of the most viral group on Facebook, Dosja.al
The incident was also confirmed by the host of the “Pressing” show, Leonard Kerquki, who, due to this incident, said that he would not be able to continue the show.

But just a few months before the incident, Minister Shahini’s husband was arrested at his apartment.

Molliqaj was arrested on charges of participating in a protest for the release of MP Albin Kurti, in 2015. The Social Democratic Party demanded the immediate release of MP Dardan Molliqaj. “PSD is for the rule of law, where freedom for protest and criticism is respected.

“Therefore, any attempt to violate them is unacceptable to us,” the party said in a statement.

SACRIFICES OF A DISTANCE MARRIAGE

The minister herself, in an interview, stressed that this distance marriage is not easy for anyone. They had only been in love for a year when they decided to celebrate. Of course, both considered the sacrifices they had to make.

Dardani with a career in Kosovo and Besa with one in Albania, no one could leave the job to go to the other.

“It is difficult to live away from him, but we respect each other’s work and we know it is temporary. So we have to spend a little more this part of life with separation, but we strictly spend the weekends together “, said Besa when asked about her private life.

And yet, the photos of our paparazzi clearly show that the couple is spending time together on the beaches of southern Albania. As you can see from the photos, they look quite in love with each other and you are also impressed by the great care that Dardani shows to his wife, painting her body with sunscreen.

But on this holiday they are not alone. With them is Dardan’s daughter, 9 years old, whom he has from his previous marriage. If we did not know that Besa and Dardani do not have children, everyone would believe that he is the child of both, because Besa shows a lot of care for him.

Apparently, there is a lot of peace and understanding for this fact and Besa seems very happy that she also took her husband’s daughter on vacation.

As for whether or not Besa wants children, she herself said in an interview that she would like to have many children, but there are two factors that do not favor her. The first is career and the second is age.

Besa Shahini is 38 years old today, although she does not look at that age at all, while her husband is a little younger, 35 years old. We wish the couple as much happiness in family life and as much success in their personal careers.