Para dy vitesh, Tea Zhuli dhe Kristi Becka që u bënë të njohur në “Big Brother” vendosën të dilnin publikisht në rrugët e vendlindjes së tyre, Korçës, ndërkohë që flitet se tashmë ata janë martuar në fshehtësi.

Kujtojmë që propozimin Kristi ia bëri Teas në sheshin e qytetit, ndërkohë që po mbahej Festa e Birrës. Mes mijëra njerëzve të mbledhur në sheshin e qytetit, ish-banori i “Big Brother”, Kristi, i propozoi për martesë të dashurës së tij, Tea Zhuli.

E tashmë ndjekësit e Teas kanë vënë re detajin e unazës në gisht, ndërkohë që të njohur afër saj kanë treguar se ata janë martuar. Në një nga postimet e tij, bashkëngjitur fotos me Tean, Kristi shkroi: “Unë me parajsën time”, fjalë që dëshmonin se ai ndihet mrekullisht i lumtur pranë saj.

Kristi Becka dhe Tea u njohën brenda së njëjtës shtëpi të vëzhguar nga kamerat, pikërisht aty ku Kristi pa me sytë e tij çdo hap të lidhjes së saj me fituesin e atij edicioni, Vesel Kurtishaj. Kristi u kujdes që këtë moment emocionues dhe të rëndësishëm për jetën e tyre ta bëjnë publik para shumë njerëzve në mes të qytetit të tyre të lindjes.

Nga videot e siguruara dy vite më parë nga propozimi, vihej re entuziazmi i njerëzve në shesh si dhe emocionet që kishin mbërthyer Tean në skenën e Festës së Birrës. Qyteti ishte pushtuar nga drita e fishekzjarrëve, duke shtuar kështu më tepër atmosferën e krijuar. Kristi dhe Tea regjistrohen si të paktët çifte që vazhduan përtej “reality show”-t një marrëdhënie të bukur, pas Ogrenit e Nedës që u martuan dhe u bënë prindër, ndërkohë që Danjeli dhe Fotinia u divorcuan.

Historia e Kristit me Tean nuk është aspak normale, duke qenë se kur ata ishin në shtëpinë e “Big Brother”, Tea i qante hallin për lidhjen që nuk po funksiononte si duhej me Veselin. Pas daljes nga loja, ajo nisi bashkëjetesën në Tiranë me Kurtishajn, një marrëdhënie që përfundoi me ndarje të hidhur gjatë kohës kur ai konkurronte në “Dance with me”.

Nuk vonoi shumë dhe Tea u pa papritur në krahët e Kristit, i cili ndërkohë kishte nisur punë në televizion,si partneri i Ilda Bejlerit, në emisionin “Bar Skedina”. Tashmë, ata e kanë hedhur pas të shkuarën. Lidhja që nuk pritej e ish-rivalëve të “BB” ndodhi ekzaktësisht 1 vit pasi Tea Zhuli e pranoi hapur se ishte zhgënjyer nga Veseli, një lidhje që u konsiderua e dështuar.

Kristi Becka ishte miku më i mirë i Teas në orvatjet plot ngacmime të saj mes Vesel Kurtishajt dhe Fisnik Veisllarit brenda shtëpisë së “Big Brother”. Ata janë të dy nga Korça dhe dolën hapur si çift në fillim të 2017-ës. Pasi gjetën veten profesionalisht në Tiranë, Tea si modele e stiliste, ndërsa Kristi si ekspert futbolli, duket se gjetën gjuhën e përbashkët edhe në dashuri për të nisur një lidhje të fortë mes tyre.


Ndryshe nga lidhja me Veselin, që dukej më e fshehtë dhe romantike, lidhja me Kristin duket më argëtuese dhe e hapur, ashtu siç është dhe natyra e tij.

Në një intervistë për “Panorama Plus”, Kristi rrëfeu lidhjen me Tean dhe planet e tyre për të krijuar familje së shpejti. “Jemi të veçantë si çift. S’e di unë çfarë është kimia dhe fizika, po ne kemi dashuri… Ne kemi bashkëjetuar që ditën e parë që u lidhëm. Kemi shumë plane në përgjithësi, por unë nuk i tregoj se jam supersticioz. Pra, nuk më dalin planet kur i diskutoj”.

Sa për fëmijët që planifikojnë të sjellin në jetë së shpejti, ai shprehet: “Dëshira është që të bëj një familje shumë të madhe me Tean. Tre fëmijë të sigurt, por edhe 4 ose 5. Dëshiroj djem, vajza dhe një lindje mendoj se do të jenë binjakë”.

Ndërsa Tea, e cila i është përkushtuar stilimit, u shpreh kështu për Kristin në intervistën e saj për “Panorama Plus”: “Ka qenë për krah meje në gjithë punën time. Fotografi im është Kristi. Fëmijët na pëlqejnë të dyve, por është shumë shpejt akoma”.

Ata duket se kanë një lidhje të fortë, pasi rrjetet sociale e tyre nuk postojnë asnjë foto me miq, përveçse vetëm ose me njëri-tjetrin.

/Panoramaplus.al

Two years ago, Tea Zhuli and Kristi Becka, who became famous in “Big Brother”, decided to go public in the streets of their hometown, Korça, while it is said that they are already secretly married.

Recall that Christie made the proposal to Thea in the town square, while the Beer Festival was being held. Among the thousands of people gathered in the town square, the former resident of “Big Brother”, Kristi, proposed to his girlfriend, Tea Zhuli.

Tea’s followers have already noticed the detail of the ring on their finger, while acquaintances close to her have shown that they are married. In one of his posts, attached to the photo with Tean, Kristi wrote: “I with my paradise”, words that proved that he feels wonderfully happy next to her.

Kristi Becka and Tea met inside the same house observed by the cameras, exactly where Kristi saw with his own eyes every step of her relationship with the winner of that edition, Vesel Kurtishaj. Kristi made sure to make this exciting and important moment in their lives public in front of many people in the middle of their hometown.

From the videos provided two years ago by the proposal, one could see the enthusiasm of the people in the square as well as the emotions that Tean had stuck on the Beer Festival stage. The city was invaded by fireworks, adding to the atmosphere. Kristi and Tea register as the few couples who continued beyond the “reality shows” a beautiful relationship, after Ogren and Neda who got married and became parents, while Danjeli and Fotinia divorced.

Kristi’s story with Tean is not at all normal, since when they were at Big Brother’s house, Tea was crying over the connection that was not working properly with Veselin. After leaving the game, she started living in Tirana with Kurtishaj, a relationship that ended in bitter separation during the time he competed in “Dance with me”.

It wasn’t long before Tea was suddenly seen in the arms of Kristi, who had meanwhile started working in television, as Ilda Beyler’s partner, on the show “Bar Skedina”. Already, they have thrown the past behind. The unexpected connection of the former BB rivals took place exactly 1 year after Tea Zhuli openly admitted that she was disappointed with Veseli, a connection that was considered a failure.

Kristi Becka was Tea’s best friend in her teasing attempts between Vesel Kurtishaj and Fisnik Veisllari inside the Big Brother house. They are both from Korça and came out openly as a couple in early 2017. After finding themselves professionally in Tirana, Tea as a model and stylist, while Kristi as a football expert, seems to have found common ground in love to start a strong bond between them.

Unlike the relationship with Veselin, which seemed more secretive and romantic, the relationship with Kristin seems more fun and open, as is his nature.

In an interview with Panorama Plus, Kristi recounted her relationship with Tean and their plans to start a family soon. “We are special as a couple. I do not know what chemistry and physics are, but we have love… We have lived together since the first day we connected. We have a lot of plans in general, but I don’t tell them I’m superstitious. So I don’t have plans when I discuss them. ”

As for the children who plan to give birth soon, he says: “The desire is to have a very big family with Tean. Three safe children, but also 4 or 5. I want boys, girls and a birth, I think they will be twins “.

While Tea, who is dedicated to styling, said the following about Kristin in her interview for “Panorama Plus”: “She has been by my side throughout my work. My photographer is Kristi. We both like children, but it’s still too early. ”

They seem to have a strong connection, as their social networks do not post any photos with friends, except alone or with each other.