Në kohën që Shtëpia e Bardhë drejtohej nga Bill Clinton shpërtheu një skandal seksual. Për ish-presidenti n e Amerikës, Cliton u tha se ai kishtë kyer marrëdhënie seksuale orale me Monica Lewinskyn.

Sipas ‘Daily Mail’ Bill Clinton e ka pranuar se ka bërë seks Monica Lewinskyn për të menaxhuar ankthet e tij.

Sipas tij ai e bëri këtë gjë sepse kishte shumë presione nga puna. Por pas shumë vitesh ndihet keq që ai skandal që u përhap ndikoi aq shumë në jetën e Monicas.

Në një dokumentar të “DailyMail TW”, ish-presidenti e pranon se ai kishte pasur flirte me ish-paktikanten e Shtëpisë së Bardhë sepse ajo e ndihmonte me punët e tij.

At the time the White House was run by Bill Clinton a sex scandal erupted. Former US President Cliton was told that he had had oral sex with Monica Lewinsky.

According to the Daily Mail, Bill Clinton has admitted having sex with Monica Lewinsky to manage his anxieties.

According to him, he did so because he had a lot of work pressure. But after so many years it feels bad that the scandal that spread was affecting Monica’s life so much.

In a DailyMail TW documentary, the former president admits that he had flirted with the former White House detective because she helped him with his affairs.