Pas përfundimit të pandemisë së koronavirusit, Bill Gates, prognozon se do të ketë më shumë se 50 për qind më pak udhëtime me aeroplan sesa që ka pasur më herët – e në anën tjetër sipas tij do të rritet përqindja e atyre që do të punojnë nga shtëpia.

Njëri nga njerëzit më të pasur në botë, ka thënë për Business Insider, se pas pandemisë do të ketë për 30 për qind më pak punë nëpër zyre.

Themeluesi i Microsoft, konsideron se kompanitë do ta ngritin pragun për udhëtimet zyrtare pas krizës shëndetësore, e takimet private i parasheh që do të mbahen vetëm në raste urgjente.

Kompania e tij Microsoft ka njoftuar muajin e kaluar se do të anulojë të gjitha udhëtimet zyrtare pas pandemisë, dhe se sipas të gjitha gjasave punonjësit e kompanisë nuk do të shkojnë në punë – por do të praktikojnë të punojnë nga shtëpia.

E një model të tillë hibrid tashmë e kanë paralajmëruar edhe kompani tjera nga fusha e teknologjisë informative si Tëitter dhe Facebook.

After the end of the coronavirus pandemic, Bill Gates predicts that there will be more than 50 percent fewer plane trips than there have been before – and on the other hand, according to him, the percentage of those who will work from house.

One of the richest people in the world, told Business Insider, that after the pandemic there will be 30 percent less office work.

The founder of Microsoft, considers that companies will raise the threshold for official travel after the health crisis, and predicts that private meetings will be held only in emergencies.

His company Microsoft announced last month that it would cancel all official travel after the pandemic, and that in all likelihood the company’s employees would not go to work – but would practice working from home.

Such a hybrid model has already been announced by other companies in the field of information technology such as Twitter and Facebook.