Divorci i Bill dhe Melinda Gates do të jetë ndarja më “e shtrenjtë”, pas divorcit të Jeff Bezos dhe gruas së tij MacKenzie. Çifti Gates zotërojnë një pasuri rreth 130 miliardë dollarë, duke i bërë ata njerëzit e katërt më të pasur në botë, pas Bezos, Elon Musk dhe pronarit francez të mallrave luksoze Bernard Arnault. Kur divorci i Bezos u finalizua në 2019, Jeff mbajti 75 përqind të aksioneve të tyre të përbashkëta në Amazon, atëherë me vlerë 144 miliardë dollarë, duke e lënë MacKenzie me një të katërtën me vlerë 35.8 miliardë dollarë.

Mirëpo pasuria e çiftit Gates përfshin shtëpi në pesë shtete, ‘një flotë’ makinash duke përfshirë këtu një Porsche të rrallë prej 2 milion dollarësh, një koleksion arti që vlen 30 milion dollarë dhe një seri avionësh privatë. Bill dhe Melinda tashmë janë zotuar ta dhurojnë pjesën më të madhe të pasurisë së tyre para se të vdesin. Tre fëmijët e tyre do të marrin nga vetëm 10 milion dollarë, një pjesë jo shumë e madhe e pasurisë së tyre.

Burimi: DailyMail

The divorce of Bill and Melinda Gates will be the most “expensive” separation, after the divorce of Jeff Bezos and his wife MacKenzie. The Gates couple own a fortune of about $ 130 billion, making them the fourth richest people in the world, after Bezos, Elon Musk and French luxury goods owner Bernard Arnault. When Bezos’ divorce was finalized in 2019, Jeff held 75 percent of their then-common stake in Amazon worth $ 144 billion, leaving MacKenzie with a quarter worth $ 35.8 billion.

But the Gates’s fortune includes homes in five states, a ‘fleet’ of cars including a rare $ 2 million Porsche, a $ 30 million art collection and a series of private jets. Bill and Melinda have already vowed to donate most of their fortune before they die. Their three children will receive from just $ 10 million, a not too large portion of their fortune.