Shqipëria nuk ka prehje. Pas variantit Delta të koronavirusit, shfaqet gripi i shpendëve në fshatin Adë të njësisë administrative Frakull të Fierit.

Janë konstatuar dhe asgjësuar 120 krerë të prekur me grip shpendësh mes të cilave 70 pula fushe, 14 zogj deti, 16 rosa dhe 20 pata. 30 shpendë kishin ngordhur më herët si pasojë e sëmundjes.

Pas identifikimit të gripit të shpendëve, 120 krerët e prekura janë asgjësuar në një gropë dy metra, pas miratimit të një “varreze” për groposjen e shpendëve në fshatin Adë larg qendrave të banuara.

Ndërkohë është bërë edhe dezinfektimi i fermës. Autoritetet kanë nisur kontrollet në disa pulari në zonë, duke marrë kampione shpendësh.

Albania has no rest. After the Delta variant of the coronavirus, the bird flu appears in the village of Adë of the Frakull administrative unit of Fier.

120 heads affected by bird flu were identified and destroyed, including 70 field chickens, 14 seabirds, 16 ducks and 20 geese. 30 birds had died earlier as a result of the disease.

After the identification of bird flu, the 120 affected heads were exterminated in a two-meter pit, after the approval of a “cemetery” for the burial of birds in the village of Adë away from inhabited centers.

Meanwhile, the farm was disinfected. Authorities have launched checks on several poultry farms in the area, taking bird samples.