Demokrati Ibsen Elezi bëri një deklaratë të fortë në studion e “Quo Vadis” në “Vizion Plus”. Ai tha se George Soros ka detyruar ish-kryeministrin Sali Berisha të lërë Partinë Demokratike në duart e Lulzim Bashës. Deklaratën Elezi e bëri kur u pyet nga moderatorja për lidhjen e Fatbardh Kadillit me Soros.

“George Soros është munduar të kapë edhe skenën politike, edhe shoqërinë civile këtu. Të gjithë akuzuesit po ndërtonin situatën sikur George Soros kishte ndikimin e vet në Amerikë për të sulmuar ish-kryeministrin. Unë këtë nuk e di, por di të them diçka: Të keqen e George Soros në Partinë Demokratike, bashkë me Lulzim Bashën, e solli Doktori. Ishte e imponuar. Demokracia dhe loja politike kanë rregulla. Të marrësh një njeri dhe ta bësh kryetar partie dhe pas tetë vjetësh të mos reagosh për humbjet ky produkt i yti, është shumë e rëndë.

Democrat Ibsen Elezi made a strong statement in the studio of “Quo Vadis” in “Vizion Plus”. He said that George Soros has forced former Prime Minister Sali Berisha to leave the Democratic Party in the hands of Lulzim Basha. Elezi made the statement when asked by the moderator about Fatbardh Kadilli’s connection with Soros.

“George Soros has tried to capture both the political scene and civil society here. All the accusers were building the situation as if George Soros had his influence in America to attack the former prime minister. I do not know this, but I can say something: The evil of George Soros in the Democratic Party, together with Lulzim Basha, was brought by the Doctor. It was imposed. Democracy and the political game have rules. Getting a man and making him party chairman and after eight years not reacting to the losses this product of yours, is very hard.