Një shkencëtar britanik ka paralajmëruar se një tjetër sëmundje që shkakton pandemi, mund të kërcënojë njerëzit. Mark Ëoolhouse shtoi se është e vështirë të thuhet se kur mund të shfaqet një sëmundje e tillë, pasi është i paparashikueshme. Eksperti i epidemiologjisë së sëmundjeve infektive në Universitetin e Edinburgut tha se “gripi pandemik” është në krye të listës për t’u shqetësuar, ndërsa theksoi se ekziston një varg i tërë virusesh të tjerë për të cilët duhet të kemi kujdes.

Më konkretisht, ai është shprehur se:

Kërcënimi është shumë real dhe bota duhet të fillojë të përgatitet për “Sëmundja X”.
Ndërkohë, ai shtoi se çdo një apo dy vite, shkencëtarë zbulojnë një ose dy viruse që janë të transmetueshëm tek njerëzit.

Burimi: www.dailymail.co.uk | joq.al

A British scientist has warned that another disease that causes pandemics could threaten humans. Mark Woolhouse added that it is difficult to say when such a disease may occur, as it is unpredictable. The infectious disease epidemiologist at the University of Edinburgh said the “pandemic flu” was at the top of the list to worry about, stressing that there were a number of other viruses to look out for.

More specifically, he stated that:

The threat is very real and the world needs to start preparing for “Disease X”.
Meanwhile, he added that every one or two years, scientists discover one or two viruses that are transmissible to humans.

Source: www.dailymail.co.uk | joq.al