Kryeministri Edi Rama, nëpërmjet një postimi në rrjetin social “Facebook” bëri me dije nga janari, 28,813 foshnje kanë përfituar bonusin e bebes.

Gjithashtu Rama theksoi se me buxhetin e 2021 do të mbështeten me 2 miliardë lekë familjet e reja ku janë vendosur:

-40,000 lekë për fëmijën e parë.

-80,000 për fëmijën e dytë dhe 120,000 lekë për fëmijën e tretë.

Statusi:

MIRËMËNGJES

Ëngjëjt e vegjël që vijnë në jetë në këto kohë sfiduese, bashkë me gëzimin e papërshkrueshëm për familjet e tyre, na kujtojnë se shpresa dhe jeta triumfojnë gjithmonë.

Nuk e kemi ndalur për asnjë moment mbështetjen për familjet e reja që gëzohen me fëmijë, edhe në këtë vit të vështirë. Nga Janari, 28,813 të porsalindur kanë përfituar bonusin e bebes.

Siç jemi zotuar, me #buxhetin 2021 mbështesim me 2 miliardë lekë familjet e reja:

40,000 lekë për fëmijën e parë

80,000 lekë për fëmijën e dytë

120,000 lekë për fëmijën e tretë

Prime Minister Edi Rama, through a post on the social network “Facebook” announced from January, 28,813 babies have received the baby bonus.

Rama also emphasized that with the budget of 2021, the new families where they have settled will be supported with 2 billion ALL:

-40,000 ALL for the first child.

-80,000 for the second child and 120,000 ALL for the third child.

status:

good morning

The little angels that come to life in these challenging times, along with the indescribable joy for their families, remind us that hope and life always triumph.

We have not stopped for a moment the support for young families who enjoy having children, even in this difficult year. As of January, 28,813 newborns have received the baby bonus.

As we have promised, with the #budget 2021 we support young families with 2 billion ALL:

40,000 ALL for the first child

80,000 ALL for the second child

120,000 ALL for the third child /