Lëvizje e madhe te Tatimet, 50 inspektorë të Tiranës transferohen në Fier, ata të Fierit zhvendosen në Elbasan

Plot 50 inspektorë të hetimit tatimor të Tiranës do të transferohen në qytetin e Fierit.

Strategjia e rotacionit parashikon rritjen e kontrolleve dhe efikasitetit, ndaj është vendosur që 50 inspektorë të Tiranës të zëvendësojnë kolegët e tyre në Fier.

Këta të fundit janë caktuar të kryejnë kontrolle në subjektet në Elbasan. Përdorimi i kasave fiskale, deklarimi i punëtorëve inspektimi i mallrave e faturave do të jenë në fokus të kontrolleve nga hetimi tatimor.

Big Tax Move, 50 Tirana inspectors move to Fier, Fier relocate to Elbasan

A total of 50 Tirana tax investigation inspectors will be transferred to the city of Fier.

The rotation strategy foresees increased controls and efficiency, so it is decided that 50 Tirana inspectors will replace their Fier counterparts.

The latter have been assigned to carry out checks on the entities in Elbasan. Using fiscal cash registers, declaring workers inspection of goods and invoices will be the focus of tax audit controls.