Katër persona janë kapur në Kopshtin Zoologjik në Shkup, në tentim për të plaçkitur. Të njëjtit kishin kaluar me sukses murin, por brenda kopshtit një luan ua kishte prishur planet.

Luani më i ri në kopsht, me emrin “Çaka”, me të dëgjuar “mysafirët e paftuar” kishte filluar të ulurasë. Në bazë të ulurimave, roja e kopshtit ka reaguar menjëherë dhe i ka kapur hajnat.

“Personat kanë hyrë në kopsht duke e kapërcyer gardhin te barakat e Qytetit të Shkupit. Policia dhe roja i kanë takuar te vendi ku jeton luani i bardhë Çaka, i cili për momentin ka qenë në vendbanimin e jashtëm. Luani i ka parë personat, është afruar te gardhi dhe ka filluar fuqishëm të ulërijë. Ai ka qenë sinjal për policinë që më lehtë t’i gjejë, me ç’rast edhe janë arrestuar”, thotë Gjorgji Galetanovski, drejtori i Kopshtit Zoologjik.

Galetanovski ka arritur në Kopshtin Zoologjik kur policia i ka kapur personat dhe thotë se kanë qenë të frikësuar dhe dridheshin nga reagimi i luanit Çaka.

Four people were caught at the Skopje Zoo in an attempt to rob. They had successfully crossed the wall, but inside the garden a lion had thwarted their plans.

The youngest lion in the garden, named “Caka”, upon hearing the “uninvited guests” had begun to howl. Based on the screams, the garden guard reacted immediately and caught the thieves.

“People entered the garden by crossing the fence at the barracks of the City of Skopje. The police and the guards met them at the place where the white lion Çaka lives, who is currently in the foreign residence. The lion saw the persons, approached the fence and started screaming loudly. “It was a signal for the police to find them more easily, in which case they were arrested”, says Gjorgji Galetanovski, the director of the Zoo.

Galetanovski arrived at the Zoo when police caught the persons and said they were frightened and trembled by the reaction of the lion Chaka.