Autorja e hitit “Boddak Yellow” ka treguar me krenari tatuazhin e saj më të ri në Instagram.

“Në rregull, njerëz! Këtu është! Më kaluan disa muaj, por më në fund po mbaron. Ky është tatuazhi im, i cili shkon nga qafa në mes të kofshës ”, ka shkruar Cardy B.

Trupi i reperes Cardi B tashmë është i mbushur më një tatuazh masiv, dhe ajo tregon se u deshën muaj të tërë për ta realizuar.

Tatuazhi përshkon tërë pjesën e pasme të Cardi-t, nga maja e shpinës deri në mes të kofshës.

 

The author of the hit “Boddak Yellow” has proudly shown her latest tattoo on Instagram.

“All right, people! Here is! It took me a few months, but it’s finally over. This is my tattoo, which goes from the neck to the middle of the thigh “, wrote Cardy B.

The body of rapper Cardi B is already filled with a massive tattoo, and it shows it took months to make it happen.

The tattoo traverses the entire back of the Cardi, from the top of the back to the middle of the thigh.