Nga sot Ura Vajgurore do të quhet zyrtarisht Dimal. Këshilli Bashkiak ka kaluar vendimin për ndryshimin e emrit që erdhi pas propozimit të disa intelektualëve të zonës dhe zë fill tek qyteti antik i periudhës ilire.

Në një dalje për mediat kryetarja e Bashkisë Anila Mema e quajti ditën e sotme një moment historik.

“Sapo përfundoi mbledhja e Këshillit Bashkiak. U rendit i pari propozimi për ndryshimin e emrit të Uës Vajgurore pa ndryshim kufijsh. Sot është një moment historik.

Falenderoj grupin nismëtar dhe mediat. Falenderoj dhe komunitetin që e ka mirëpritur.Tashmë bashkë me Beratin do kemi një axhendë turistike në qytetin tonë”, u shpreh ajo.

Pak ditë më parë në një intervistë për Abc-në e Mëngjesit, Mema dha detaje në lidhje me iniciativën më të fundit të marrë për ndryshimin e emrit të bashkisë.

Mema tha se iniciativa për emrin Dimal, është një nismë që është mbështetur nga të gjithë dhe nga banorët e zonës.

Dimal quhej qyteti antik i periudhës Ilire, rrënojat e së cilës u zbuluan në kodrën e qytetit. “Dimal” përfaqëson një nga qytetërimet më të vjetra të vendit tonë.

Pas çlirimit ky qytet ka marrë emrin Urë – Vajgurore për arsye se, në këtë qytet ndodheshin të ndërtuar rezervuarët e vajgurit, i cili grumbullohej nga përpunimi i naftës në qytetin e Kuçovës dhe më pas ai shpërndahej në të gjitha skajet e vendit.

From today Ura Vajgurore will be officially called Dimal. The Municipal Council has passed the decision to change the name that came after the proposal of some intellectuals of the area and begins in the ancient city of the Illyrian period.

In a press release, Mayor Anila Mema called today a historic moment.

“The meeting of the Municipal Council has just ended. The first proposal for changing the name of Uë Vajgurore without changing the borders was listed. Today is a historic moment.

I thank the initiating group and the media. I also thank the community that has welcomed it. Now together with Berat we will have a tourist agenda in our city “, she said.

A few days ago in an interview for Morning Abc, Mema gave details about the latest initiative taken to change the name of the municipality.

Mema said that the initiative for the name Dimal, is an initiative that is supported by all and by the residents of the area.

Dimal was called the ancient city of the Illyrian period, the ruins of which were discovered on the hill of the city. “Dimal” represents one of the oldest civilizations of our country.

After the liberation, this city was named Urë – Vajgurore because, in this city were built kerosene reservoirs, which were collected from oil refining in the city of Kuçova and then it was distributed to all parts of the country.