Aktivitetet për festën pagane të “ Ditës së Verës” kanë nisur që në datën 4 mars, 10 ditë para se kjo ditë të festohet thuajse në të gjithë vendin.

Elbasani është qyteti që edhe ka origjinën Dita e Verës, një festë me origjinë pagane, ku nuk ndërhyn feja, festojnë të gjithë ardhjen e stinës së pranverës”.

Në këtë kuadër bashkia e Elbasanit nën kujdesin e veçantë të kryetarit, Gledian Llatja ka hartuar një program të detajuar dhe me plot larmi aktivitetesh kulturore, sportive, letrare dhe artistike.

Festa ka nisur që sot në qytet, ku ka pasqyruar edhe programin e festimeve të “ Java e Verës 2020”. Më konkretisht ka nisur në ambientet e Parkut Rinia të qytetit një sërë aktivitetesh ku fëmijët e kopshteve kanë organizuar mini shfaqje me kërcime, këngë dhe dramatizime, aktivitete sportive si dhe ekspozita të vetë fëmijëve. Gjatë 10 ditëve në vijim do të kenë larmi aktivitetesh në qytet, ku vlen të përmenden panaire ushqimesh të realizuara nga vetë fëmijët e shkollave, ekspozita me piktura, balonat e dëshirave, konferena me temë” Dita e Verës”.

Edhe biblioteka e qytetit Qemal Baholli këto ditë do të presë botues dhe autorë të shumtë të cilët do të promovojnë librat e tyre me temën kryesore Elbasanin. Festimet do të vijojnë duke u shtuar në datën 10 e në vijim, ku në Sheshin Gensher, teatrin “ Skampa” tek muret e kalasë së qytetit do të promovojnë prodhimet e tyre artizanale dhe industriale, por jo vetëm biznese dhe artizanë të qytetit. Data 14 Mars do të jetë edhe kulmi i festimeve, ku me qindra turistë nga vendi dhe të huaj do të festojnë “ Ditën e Verës” në këtë qytet aty edhe ku kjo ditë ka lindur. Koncerte, teatro të lëvizshme, karnavalet e shkollave, çiklizmi e të tjerë do të jenë një sërë aktivitetesh që bashkia ka programuar të organizojë në këtë ditë.

Në vitet 1920-1940 festimet nisnin në datën 13 mars, amvisat nisnin gatimet për në mbrëmje që në mëngjes, piqej gjeli i detit, më pas me lëngun e tij gatuhej dollma ( përshesh me gjel deti) dhe më pas niste ceremonia e hiseve. Në çdo sahan kishe nga një copë gjel deti, pala fiku, tre, katër kokrra arra, ballakume ose revani, vezë të ziera, gështenja etj.

Ndërsa në çdo dyqan ëmbëlsirash dhe jo vetëm ka nisur të tregëtohet ëmbëlsira e ballakumes, e gatuar nga amvisat e Elbasanit që karakterizon edhe ardhjen e verës.

Activities for the pagan holiday of “Summer Day” have begun on March 4, 10 days before this day is celebrated almost all over the country.

Elbasan is the city that originated Summer Day, a holiday of pagan origin, where religion does not interfere, celebrate all the coming of spring season. ”

In this context, the municipality of Elbasan, under the special care of the Mayor, Gledian Llatja has developed a detailed and comprehensive program of cultural, sports, literary and artistic activities.

The holiday has kicked off in the city today, reflecting the program of “Summer 2020” celebrations. More specifically it has launched a series of activities in the city’s Youth Park, where kindergarten children have organized mini-shows with dance, song and dramatization, sports activities and children’s exhibitions. Over the next 10 days there will be a variety of activities in the city, including food fairs organized by school children themselves, paintings exhibitions, wish balloons, and “Summer Day” conferences.

The Qemal Baholli City Library will also host numerous publishers and authors these days who will promote their books on the Elbasan theme. The celebrations will continue to be added from 10am on, where at Gensher Square, the Skampa Theater on the city’s castle walls will promote their craft and industrial products, but not just businesses and artisans in the city. March 14 will also be the culmination of celebrations, with hundreds of tourists from across the country and abroad celebrating “Summer Day” in this city where this day was born. Concerts, mobile theaters, school carnivals, cycling and more will be a series of activities the municipality has planned to organize on this day.

In 1920-1940 the festivities started on March 13, the housewives started cooking in the evening, roasting the turkey, then cooking the juice (including turkey) with its juice, and then starting the ceremony. Each sahan had a piece of turkey, figs, three, four nuts, bamboo or ravioli, boiled eggs, chestnuts and so on.

Whereas in every confectionery shop and not only has started to be marketed balsamic cakes, cooked by Elbasan housewives that characterizes the coming of summer.