“Për’puthen” Prime duket se do të vijë me ndryshime të reja këtë fundjavë. Dihet që pjesë e këtij Prime përveç opinionistit Arjan Konomit janë edhe dy persona të tjerë nga jashtë që i ndjekin konkurrentët dhe i ngacmojnë vazhdimisht për të zbuluar më shumë prej tyre, por këta analistë të jashtëm ndryshohen.

“News31” ka mësuar se në rolin e opinionstit do të jetë edhe një pastor. Ai do të zërë vendin e Fatma Haxhialiut, ndërkohë që emri i tij nuk është bërë i ditur.

Duke qenë se daljet në debate televizive i ka të shpeshta dhe e kemi parë të flasë për tema të ndryshme, mendohet se pastori mund të jetë Akil Pano. Megjithatë kjo është thjesht një hamendësim, sepse gjithçka do të zbulohet ditët në vijim.

Kujtojmë se shumë shpejt do të nisë edhe “Për’puthen 3”, që këtë herë do ju dedikohet një grupmoshe tjetër, mbi 40 vjeç.

 

“Match” Prime looks set to come with new changes this weekend. It is known that part of this Prime, in addition to the opinionist Arjan Konomi, are two other people from outside who follow the competitors and constantly harass them to find out more of them, but these external analysts change.

“News31” has learned that in the role of opinionstit will be a pastor. He will take the place of Fatma Haxhiali, while his name has not been made known.

Given that appearances in television debates are frequent and we have seen him talk about various topics, it is thought that the pastor may be Akil Pano. Yet this is merely a conjecture, for everything will be revealed in the coming days.

We remind you that very soon “Për’puthen 3” will be launched, which this time will be dedicated to another age group, over 40 years old.