“Ish-gruaja ime po kërkon një mundësi tjetër dhe kjo është hera e tretë që po e bën këtë gjë. A duhet të hedh gjithçka pas krahëve dhe të filloj çdo gjë nga e para me të?”. Kjo është dilema më e madhe që ka ky 48-vjeçar, i cili ka rrëfyer historinë e tij për “Dear Deidre” të “The Sun”.

marredhenie e shendetshme

“Ne u takuam 12 vjet më parë, kur ishim të dy 36 vjeç. Kemi punuar në të njëjtën kompani dhe unë e kam parë që në ditën e parë.

Ajo kishte një buzëqeshje të mrekullueshme dhe ishte vërtet e lirshme me mua. Nuk mund të rezistoja kur më ftoi për një pije.

Kimia jonë ishte e shkëlqyeshme dhe dolëm bashkë për gjashtë muaj.

Ishte një marrëdhënie argëtuese dhe seksi ishte i mahnitshëm. Asnjëri prej nesh nuk ishte i ndrojtur kur bëhej fjalë për të provuar gjëra të reja. Por pastaj gjithçka shkoi keq.

Unë e pash atë duke pirë në lokal me një burrë tjetër. Shpresoja se ai ishte një mik, por doli se ishte burri i saj, me të cilin ajo ka një djalë 13-vjeçar.

Kjo ishte si një bombë për mua, prandaj ndërpreva çdo kontakt me të.

Nuk dëgjova prej saj deri një vit më vonë, kur u kthye për të më thënë se burri i saj kishte zbuluar mesazhet tona dhe ishte ndarë nga ajo.

Ajo u lut për një mundësi tjetër, dhe unë ia dhashë. Të them të drejtën seksi luajti një rol të madh në vendimin tim.

Ne u martuam dy vjet më vonë dhe djali i saj erdhi të jetonte me ne.Por ai ishte një makth, sepse linte rregullisht shkollën për t’u dehur me shokët e tij.

Ai gjithashtu kishte fliste në mënyrë shumë vulgare. Dy vjet më pas, ajo i dha fund marrëdhënies sonë, duke thënë nëse nuk mund ta pranoja djalin e saj, nuk mund ta pranoja as atë.

Isha shumë i zhgënjyer dhe më duhej shumë kohë që të rimerrja veten për të dalë sërish në takim me një grua tjetër.

Më në fund jam përsëri i lumtur. U martova përsëri vitin e kaluar dhe u zhvendosëm bashkë në bregdet.

Por ish-i im më ka kërkuar sërish. Ajo ka pasur një martesë tjetër të dështuar dhe dëshiron që ne t’i japim një shans tjetër njëri-tjetrit.

Më mungon seksi me ish-in tim, pasi ishte gjithmonë aventuresk dhe plot pasion. Por nuk mendoj se vendimi mund të varet nga kjo dhe as gruaja ime nuk meriton të lëndohet”.

“Dear Deidre” thotë:

“Shumë njerëz kanë një ish që do të mendonin t’i jepnin një shans të dytë, por shumë më pak do t’u jepnin atyre një shans të tretë. Ish-gruaja juaj ju ka braktisur shumë herë në të kaluarën. Pse do të ishte ndryshe këtë herë?

Po, seksi me të mund të jetë më emocionues sesa me gruan tënde, por ti mund të punosh për këtë, pasi është diçka që mund të rregullohet.”

 

“My ex-wife is looking for another opportunity and this is the third time she is doing this. Do I have to throw everything behind my back and start all over again with him? ” This is the biggest dilemma that this 48-year-old has, who has told his story for “Dear Deidre” of “The Sun”.

healthy relationship

“We met 12 years ago, when we were both 36 years old. We worked at the same company and I have seen it since day one.

She had a wonderful smile and was really relaxed with me. I could not resist when he invited me for a drink.

Our chemistry was excellent and we went out together for six months.

It was a fun relationship and the sex was amazing. None of us was shy when it came to trying new things. But then everything went wrong.

I saw him drinking in the bar with another man. I hoped he was a friend, but it turned out to be her husband, with whom she has a 13-year-old son.

This was like a bomb to me, so I cut off all contact with him.

I did not hear from her until a year later when she came back to tell me that her husband had discovered our messages and was separated from her.

She prayed for another opportunity, and I gave it to her. To be fair sex played a big role in my decision.

We got married two years later and her son came to live with us. But he was a nightmare because he regularly left school to get drunk with his friends.

He had also spoken very vulgarly. Two years later, she ended our relationship, saying if I could not accept her son, I could not accept him either.

I was very disappointed and it took me a long time to recover to date another woman.

I am finally happy again. I got married again last year and we moved to the coast together.

But my ex has asked for me again. She has had another failed marriage and wants us to give each other another chance.

I miss sex with my ex as it was always adventurous and full of passion. “But I do not think the decision can depend on that, and neither does my wife.”

“Dear Deidre” says:

“A lot of people have an ex who would think of giving them a second chance, but far fewer would give them a third chance. Your ex-wife has abandoned you many times in the past. Why would it be different this time?

“Yes, having sex with him can be more exciting than having sex with your wife, but you can work on that, because it is something that can be fixed.”