Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ndërmori të hënën një tjetër sulm verbal ndaj rivalit të tij për zgjedhjet e 3 nëntorit, duke pretenduar se kandidatët demokratë për president dhe nënpresidente, Joe Biden dhe Kamala Harris “duhet të kërkojnë menjëherë falje për retorikën e papërgjegjshme anti-vaksinë”.

Zoti Biden tha të hënën se ai do të donte që të kishte një vaksinë që nesër, edhe sikur kjo t’i kushtonte rizgjedhjen. Por “nëse del një vaksinë e mirë, njerëzit do të hezitojnë ta marrin” sepse deklaratat e shpeshta keqinformuese të presidentit dhe të pavërtetat lidhur me virusin “po sabotojnë besimin e publikut”.

“Ai ka thënë kaq shumë informata që nuk janë të vërteta”, tha zoti Biden.

Zoti Trump, në një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë tha se në kundërshtim të “gënjeshtrave politike”, çdo vaksinë e miratuar nga qeveria federake për përdorim masiv, do të jetë “shumë e sigurt dhe shumë efektive”.

Kandidatët republikanë dhe demokratë i bënë komentet e tyre, ndërsa fushata presidenciale hyri në fazën më të nxehtë gjatë fundjavës së Festës së Punës, një kohë kur, sipas të dhënave të Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, COVID-19 vazhdon të shkaktojë vdekjen e rreth 1 mijë amerikanëve çdo ditë.

Zoti Biden shkoi të hënën Pensilvani, një nga shtetet vendimtare për rezultatin e zgjedhjeve, së bashku me presidentin e sindikatës AFL-CIO, Richard Trumka në kryeqytetin e shtetit, Harrisburg.

Ish-nënpresidenti Biden, e ka akuzuar presidentin Trump se e ka keqmenaxhuar pandeminë, duke shkakatuar më shumë pasiguri ekonomike dhe humbjen e miliona vendeve të punës.

Zoti Trump, nga ana tjetër, e vlerësoi punën e administratës mes pandemisë, duke parashikuar një rimëkëmbje të shpejtë të ekonomisë amerikane dhe duke deklaruar se nëse zoti Biden, të cilin ai e quajti një “ budalla”, fiton zgjedhjet “Kina do ta ketë në dorë këtë vend”.

Zoti Trump e ka paraqitur veten si dikush që i ka bërë rezistencë Kinës për çështjet e tregëtisë dhe duke kritikuar atë vend se ka lejuar koronavirusin të përhapet në shkallë globale.

Papunësia në Shtetet e Bashkuara u ul në 8.4% në gusht, por ekspertët ekonomikë thonë se mund të duhen muaj për një rimëkëmbje më të qendrueshme. Vetëm rreth gjysma e 22 milionë vendeve të humbura të punës nga pandemia, janë hapur përsëri.

Zoti Biden ka siguruar mbështetjen e tre sindikatave të mëdha, të cilat së bashku përfaqësojnë qindra-mijëra punonjës në gjithë vendin.

Zoti Trump e ka vënë theksin tek mbështetja e sindikatave që përfaqësojnë oficerët e policisë dhe tek një mesazh për “ligj dhe rend”, mes demonstratave kryesisht paqësore dhe disa veprimeve të dhunshme në protestat, në përgjigje të vdekjeve të afrikano-amerikanëve në duart e policisë në disa qytete.

Presidenti Trump po lufton gjithashtu për të ruajtur mbështetjen e veteranëve dhe atyre që shërbejnë në ushtrinë amerikane, pasi një revistë duke cituar katër burime të paidentifikuara, njoftoi se ai u ishte referuar marinsave amerikanë të varrosur në një varrezë amerikane pranë Parisit si “humbës” dhe “dështakë” dhe refuzoi të vizitonte varret e tyre gjatë një udhëtimi në vitin 2018 në Francë.

“Vetëm një kafshë do të fliste ashtu”, tha ai të hënën, i pyetur për artikullin e revistës “The Atlantic” në konferencën për shtyp. Ai e cilësoi artikullin një “histori të rreme”, që njerëz të tjerë e kanë përgënjeshtruar.

Disa organe mediash, përfshirë Fox News, që në përgjithësi është pro zotit Trump, kanë konfirmuar element të artikullit, duke iu atribuuar burimeve të veta, të cilat nuk i kanë identifukuar.

Zoti Biden u takua të hënën në Lancaster të Pensilvanisë me tre punonjës sindikatash që kishin shërbyer në ushtrinë amerikane.

“A mendoni se këta burra dhe gra janë dështakë?” pyeti zoti Biden.

Kandidatja demokrate për nënpresidente, senatorja nga Kalifornia Kamala Harris dhe nënpresidenti Mike Pence, vizituan të hënën shtetin Uiskonsën, që është një nga fushë-betejat më të ashpra për zgjedhjet.

Zonja Harris, në aktivitetin e parë të fushatës vetëm, u takua me punonjës elektrikë dhe biznesmenë afrikano-amerikanë në Milluoki. Ajo u takua gjithashtu me familjen dhe avokatët e 29 vjeçarit afrikano-amerikan Jacob Blake, që u godit me armë zjarri dhe u paralizua në Kenosha të Uiskonsit, në prani të fëmijëve të tij.

Nënpresidenti Pence, vizitoi një impiant energjitik në qytetin La Kros.

Si Pensilvania, edhe Uiskonsëni, dy shtete tradicionalishte demokrate, ku zoti Trump fitoi në vitin 2016, pritet të jenë shtete vendimtare në nëntor. Sipas anketave, zoti Biden kryeson me një epërsi të lehtë në të dyja këto shtete.

Zoti Biden, që ka një epërsi të ngushtë edhe në disa shtete të tjera vendimtare, po ruaj avantazhin e tij tij ndaj zotit Trump në anketa kombëtare, me rreth 7 për qind më shumë.

Zoti Trump e ka vënë theksin tek mbështetja e sindikatave që përfaqësojnë oficerët e policisë dhe tek një mesazh për “ligj dhe rend”, mes demonstratave kryesisht paqësore dhe disa veprimeve të dhunshme në protestat, në përgjigje të vdekjeve të afrikano-amerikanëve në duart e policisë në disa qytete.

 

US President Donald Trump on Monday launched another verbal attack on his rival in the November 3 election, claiming that Democratic presidential and vice-presidential candidates Joe Biden and Kamala Harris “should immediately apologize for their rhetoric.” irresponsible anti-vaccine ”.

Mr Biden said Monday that he would like to have a vaccine tomorrow, even if it would cost him his re-election. But “if a good vaccine comes out, people will be reluctant to get it” because the president’s frequent misinformation and untruths about the virus “are sabotaging public confidence”.

“He has said so much information that is not true,” Biden said.

Mr Trump told a White House news conference that, contrary to “political lies”, any vaccine approved by the federal government for mass use would be “very safe and very effective”.

Republican and Democrat candidates made their comments as the presidential campaign entered its hottest phase over Labor Day weekend, a time when, according to the Centers for Disease Control and Prevention, COVID-19 continues to cause death. about 1 thousand Americans every day.

Mr. Biden traveled Monday to Pennsylvania, one of the states crucial to the election result, along with AFL-CIO union president Richard Trumka in the state capital, Harrisburg.

Former Vice President Biden has accused President Trump of mismanaging the pandemic, causing more economic uncertainty and the loss of millions of jobs.

Mr Trump, on the other hand, praised the administration’s work amid the pandemic, predicting a rapid recovery of the US economy and saying that if Mr Biden, whom he called a “fool”, wins the election, China will have it in hand this country ”.

Mr. Trump has presented himself as someone who has put up resistance to China over trade issues and criticized that country for allowing the coronavirus to spread globally.

Unemployment in the United States fell to 8.4% in August, but economic experts say it could take months for a more sustained recovery. Only about half of the 22 million jobs lost by the pandemic have been reopened.

Mr. Biden has secured the support of three major unions, which together represent hundreds of thousands of employees across the country.

Mr. Trump has emphasized the support of unions representing police officers and a message of “law and order” amid mostly peaceful demonstrations and some violent protests in response to the deaths of African-Americans at the hands of police. in some cities.

President Trump is also struggling to maintain the support of veterans and those serving in the U.S. military, after a magazine quoted four unidentified sources as saying he had referred to U.S. Marines buried in a U.S. cemetery near Paris as a “loser” and “Losers” and refused to visit their graves during a trip in 2018 to France.

“Only an animal would talk like that,” he said Monday when asked about an article in The Atlantic magazine at a news conference. He called the article a “false story” that other people have denied.

Several media outlets, including Fox News, which is generally pro-Mr. Trump, have confirmed elements of the article, attributing it to their own sources, which they have not identified.

Mr. Biden met Monday in Lancaster, Pennsylvania, with three union employees who had served in the U.S. military.

“Do you think these men and women are losers?” asked Mr. Biden.

Democratic presidential candidate California Sen. Kamala Harris and Vice President Mike Pence visited Wisconsin on Monday, one of the toughest election battles.

Ms. Harris, in the first campaign activity alone, met with African-American electricians and businessmen in Milwaukee. She also met with the family and lawyers of 29-year-old African-American Jacob Blake, who was shot and paralyzed in Kenosha, Wisconsin, in the presence of his children.

Vice President Pence, visited a power plant in the city of La Crosse.

Both Pennsylvania and Wisconsin, two traditionally democratic states where Mr. Trump won in 2016, are expected to be crucial states in November. According to polls, Mr. Biden leads with a slight lead in both of these states.

Mr. Biden, who has a narrow lead in several other crucial states, is maintaining his lead over Mr. Trump in national polls, by about 7 percent.

Mr. Trump has emphasized the support of unions representing police officers and a message of “law and order” amid mostly peaceful demonstrations and some violent protests in response to the deaths of African-Americans at the hands of police. in some cities.