Bashkia Belsh, njoftim për të moshuarit në nevojë

Bashkia Belsh ka kërkuar nga të gjithë qytetarët e saj që të njoftojnë për këdo të moshuar që jeton vetëm, dhe që ka nevojë për ushqime apo medikamente.

Përmes njoftimi në facebook ajo u bën thirrje qytetarëve që saj që , nëse konstatojnë raste të tilla, të njoftojnë në linkun e vënë në dispozicion.

Sipas të dhënave, në zonën e Dumresë jetojnë një sërë të moshuarish të vetmuar pasi, ose nuk kanë fëmijë, ose fëmijët e tyre ndodhen në emigracion.

Këta të moshuar nuk kanë mundësi që të njoftojnë në celular pasi, ose nuk kanë, ose nuk dinë që ta përdorin. Ndaj u është kërkuar ndihma banorëve të tjerë që të njoftojnë bashkinë.

Ky është postimi i bashkisë dhe linku i vënë në dispozicion:

🚨 RAPORTONI 🚨
📌Bashkia Belsh ju vjen në ndihmë të gjithë moshuarve që jetojnë vetëm.
📌Nëse jeni në dijeni për persona të moshës së tretë që kanë nevojë për ushqime, medikamente etj dhe nuk janë në gjendje t’i sigurojnë vetë ato, mund të raportoni në linkun e meposhtëm 👇
🌐 https://forms.gle/h1Aji2qMibNnqiMW7

Belsh Municipality has asked all its citizens to notify anyone who lives alone, who needs food or medication.

Through the announcement on facebook she urges citizens to, if they find such cases, to notify at the link available.

According to the data, a number of lonely seniors live in the Dumres area as they either have no children or their children are in emigration.

These seniors are unable to notify on mobile as they either do not have or do not know how to use it. Therefore, other residents were asked to inform the municipality.

This is the town hall post and the link made available:

REPORT
Bel Belsh Community helps all seniors living alone.
ËseIf you are aware of older people who are in need of food, medication, etc. and are unable to provide it themselves, you can report at the link below