Gazetari Bledi Mane dhe eksperti i kriminalistikës, Artan Rexhepi kanë braktisur studion e “Shqipëria live” teksa ishin të ftuar për të analizuar vrasjen e djeshme në Elbasan.

Por, pjesa e dytë e emisionit nisi me debatet mes dy të ftuarve, që në fakt vazhdonin që nga momenti i publicitetit. Bledi Mane akuzoi Rexhepin se e ka kërcënuar atë si gazetar. “Jo ti, po s’ka burrë nëne që mund ta gërricë me gazetarët, sidomos në shtëpinë e tyre”.

Sipas dy moderatorëve në studio, nuk u dëgjua ndonjë kërcënim nga Rexhepi, megjithatë situata mbetet e paqartë.

Pjesë nga debati

Rexhepi: Nuk kam asgjë me ty!

Mane: Nuk mund të kesh asgjë me mua ose me kolegët e mi. Do të flasim jashtë!

Ndërkohë, Rexhepi heq mikrofonin dhe çohet nga karrigia.

Bledi Mane tha se “dua të kërkoj një falje publike”, gjë që nuk ndodhi.

Journalist Bledi Mane and forensic expert Artan Rexhepi left the studio of “Albania live” as they were invited to analyze yesterday’s murder in Elbasan.

But, the second part of the show started with the debates between the two guests, which in fact continued from the moment of publicity. Bledi Mane accused Rexhepi of threatening him as a journalist. “Not you, but there is no mother who can scold her with journalists, especially in their house.”

According to the two moderators in the studio, no threat was heard from Rexhepi, however the situation remains unclear.

Excerpts from the debate

Rexhepi: I have nothing to do with you!

Mane: You can have nothing to do with me or my colleagues. We will talk outside!

Meanwhile, Rexhepi removes the microphone and gets up from the chair.

Bledi Mane said that “I want to apologize publicly”, which did not happen.