Ne qarkun Elbasan gjate oreve te mbremjes se djeshme ka pasur reshje debore ne zonat malore. Ne zonat malore te Librazhdit si Stebleva trashesia ka arritur nga 10-15cm. Ndersa ne Qaf Thane trashesia ka arritur deri 10cm. Ne pjesen tjeter te qarkut ka pasur pjeserisht reshje te dobeta shiu.

Akset e prekura nga bora jane Elbasan – Qafe Thane, ne Qaf Thane dhe aksi Librazhd-Sterbleve ku nga Klenja ne Zgosh qarkullimi kryhet me zinxhire.

Nga firmat kontraktuese jane marre masat per normalizimin e situates duke perdorur kripe e skorie. Qarkullimi nuk eshte nderprere ne keto akse dhe vijon normalisht.

Furnizimi me energji elektrike vijon normalisht, pervec disa fshatrave ne Nj.A te bashkise Prrenjas si: Rrajce, Qukes si dhe nje linje e cila furnizon fshatin Lin ne Pogradec dhe zonen e Mokres. Nga ana e OSHE po punohet per riparimin e defekteve.

In the district of Elbasan during the hours of yesterday evening there was snowfall in mountainous areas. In the mountainous areas of Librazhd like Stebleva the thickness has reached 10-15cm. While in Qaf Thane the thickness has reached up to 10cm. In the rest of the county there was partly light rain.

The axes affected by the snow are Elbasan – Qafe Thane, in Qaf Thane and the axis Librazhd-Sterbleve where from Klenja to Zgosh the circulation is done with chains.

Measures have been taken by the contracting firms to normalize the situation using salt and slag. Circulation is not interrupted on these axes and continues normally.

Electricity supply continues normally, except for some villages in AU of the municipality of Prrenjas such as: Rrajce, Qukes and a line which supplies the village of Lin in Pogradec and the area of Mokra. OSHE is working to repair the defects.