Presidenti Ilir Meta i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama pasi ky i fundit e akuzoi se bën fushatë fshehurazi për Lëvizjen Socialiste për Integrim ndërsa ironizoi dekoratat e dhëna nga kreu i shtetit.

Meta thotë se do më shumë Margaritën se bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi, pasi ajo ka vënë përpara Atdheun, ndërsa kjo e fundit e braktisin parlamentin pa dëshirën e tij.

“O shoku thirri mendjes! Unë e dua më shumë Margaritën se Monikën! E di pse? Se Monika braktisi Parlamentin kundër dëshirës dhe vullnetit tim, ndërsa Margarita në moshën 16-vjeçare shkruante në hartim: “Më pyet shpesh vëllai më i vogël: Motër përse na duhet Atdheu? Dhe unë i përgjigjem: Atdheu na duhet që të jemi të lirë!”

Nuk ka Atdhe në botë pa Dëshmorë dhe Heronj o Spiropalist ordiner! Lavdi dëshmorëve dhe heronjve të atdheut”, shkruan Meta.

President Ilir Meta has responded to Prime Minister Edi Rama after the latter accused him of secretly campaigning for the Socialist Movement for Integration while mocking the decorations given by the head of state.

Meta says that he loves Margarita more than his wife Monika Kryemadhi, as she has put the Homeland ahead, while the latter leave the parliament against his will.

“O friend, call to mind! I love Margarita more than Monica! I know why? That Monica left Parliament against my will, while Margarita at the age of 16 wrote in the draft: “My younger brother often asks me: Sister, why do we need the Homeland? And I answer: The homeland needs us to be free! ”

There is no Homeland in the world without Martyrs and Heroes o ordinary Spiropalist! Glory to the martyrs and heroes of the homeland “, writes Meta.