Moderatorja Aida Shtino nuk e ka pritur aspak mirë përmendjen e emrit të saj në emisionin “Dua të të bëj të lumtur”, drejtuar nga Arbana Osmani. Gjatë emisionit, një djalë gjeti nënën e tij biologjike pas 41 vitesh kërkime. Në mesin e atij gëzimi për gjetjen e nënës së tij ai falenderoi dhe komplimentoi Arbanën duke i thënë se ia kishte gjetur nënën ndryshe nga Aida Shtino.

Aida e ka përgënjeshtruar këtë gjë duke u shprehur se djali nuk kishte qënë asnjëherë në emisionet e saj.

“Epo në tërë këtë zallamahi që po kalojmë duke parë Tv e kthej rastëëisht tek Arbana dhe dëgjoj emrin tim dhe emisionin “Ku je”,a ty ku edhe unë kam filluar! U habita… “Aida nuk ma gjeti nënën dhe ma gjete ti…”. Unë gëzohem shumë që ky zotëri e gjeti nënën biologjike, por duhet të investigojnë kur përmendin emisione dhe emra… E çuditshme se në 4000 raste të humburish që kam pasur të denoncuar në emisionin tim, ky zotëria në fjalë nuk ka qënë asnjëherë! Epo të përmendet emri dhe të hidhet baltë mbi një punë 11-vjeçare, me rreth 1600 persona të gjetur, vetëm e vetëm për të bërë numra audience, kjo më habiti… Nëse ky është profesionalizëm s’di ç’të them… Nuk respektohet asnjë kod etike dhe asnjë ndjenje njerëzore, për të cilën ata njerëz kanë vuajtur një jetë! Nejse shpresoj që këto fjalë t’i marrin me dashamirësi nga unë Aida (meqë më përmendën emrin), që për 11 vjet kam bërë këtë punë çdo ditë dhe kam transmetuar live çdo javë emisionin në kërkim të Njerëzve të Humbur,”- shkruan moderatorja.

Moderator Aida Shtino did not expect her name to be mentioned in the show “I want to make you happy”, directed by Arbana Osmani.

 

During the show, a boy found his biological mother after 41 years of research. In the midst of that joy of finding his mother he thanked and complimented Arbana saying that he had found her mother unlike Aida Shtino.

Aida has denied this, saying the boy had never been on her shows.

“Well in all this zealotry we are going through watching Tv I turn around randomly to Arbana and hear my name and show ‘Where are you’, and you where I started too! I was surprised … “Aida didn’t find my mother and you found me …”. I am very glad that this gentleman found his biological mother, but they have to investigate when they mention shows and names…

 

Strange that in the 4000 lost cases I have reported on my show, this gentleman has never been! Well to mention the name and mud on an 11-year-old job, with about 1600 people found, just to make audience numbers, it surprised me … If this is professionalism I don’t know … No respect code of ethics and no human feeling for which those people have suffered a life! I also hope these words are kindly taken from me by Aida (since they mentioned my name), who have been doing this job for 11 years every day, and have been broadcasting the show in search of the Lost People every week for 11 years, ”the moderator writes.