gloved hand holding test tube marked coronavirus

Bota gjendet në alarm për shkak të koronavirusit, COVID-19 i cili ka prekur një pjesë të madhe të shteteve, duke shkaktuar mijëra të vdekur të moshave të ndryshme.

Por çfarë është COVID-19? Ekspertët sqarojnë se:

COVID-19 është një virus nga familja e madhe e viruseve, koronaviruset dhe sipas studimeve nuk është hasur kurrë më parë. Si çdo virus, tjetër është transmetuar nga kafshët tek njerëzit, dhe pas përhapjes në masë të tij, OBSH e ka shpallur atë një pandemi.
Cilat janë simptomat që shkakton dhe që e dallon koronavirusin, COVID-19?

Sipas OBSH-së, simptomat më të zakonshme të COVID-19 janë temperaturë, lodhje dhe një kollë e thatë.

Disa pacientë gjithashtu mund të kenë një rrjedhje hundësh, dhimbje të fytit, dhimbje apo diarre.

OBSH thekson se 80% e njerëzve që infektohen me COVID-19 mund t’a kalojnë atë si një grip apo ftohje të lehtë, pa pasur nevojë për ndonjë trajnim të veçantë.

Sipas statistikave, një në gjashtë njerëz, sëmuren rëndë. Të moshuarit dhe njerëzit me probleme themelore mjekësore si presioni i lartë i gjakut, problemet e zemrës ose diabeti, ose gjendjet kronike të frymëmarrjes, janë në një rrezik më të madh nga Covid-19.

Rikujtojmë se ilaçet antivirale që kemi kundër gripit nuk do të funksionojnë, dhe aktualisht nuk ka vaksinë. Rimëkëmbja varet më shumë nga forca e sistemit imunitar.

A duhet të shkoj te mjeku nëse kam temperaturë ose kollë?

Jo. Nëse dyshoni se keni simptoma të COVID-19 duhet të njoftoni autoambulancën dhe të sqaroni qartë se dyshoni se mund të jeni të infektuar. Sipas ekspertëve, këshilla më e mirë është të qëndrojmë në shtëpi për të paktën 7 ditë.

Nëse përkeqësoheni ose simptomat tuaja zgjasin më shumë se shtatë ditë, duhet të telefononi menjëherë ambulancën në mënyrë që t’ju shoqërojnë për të bërë testin dhe për të marrë mjekimin.

Por në asnjë rast mos shkoni personalisht në spital.

The world is on alert due to the coronavirus, COVID-19 which has affected a large part of the states, causing thousands of deaths of various ages.

But what is COVID-19? Experts explain that:

COVID-19 is a virus from the large family of viruses, coronaviruses and has never been found in studies. Like any other virus, it is transmitted from animals to humans, and after its mass spread, the WHO has declared it a pandemic.
What are the symptoms that causes and distinguishes coronavirus, COVID-19?

According to the WHO, the most common symptoms of COVID-19 are fever, fatigue and a cough.

Some patients may also have a runny nose, sore throat, pain or diarrhea.

The WHO states that 80% of people infected with COVID-19 can pass it as a flu or a slight cold without the need for any special training.

According to statistics, one in six people get seriously ill. The elderly and people with underlying medical problems such as high blood pressure, heart problems or diabetes, or chronic respiratory conditions are at greater risk of Covid-19.

Recall that the antiviral drugs we have against the flu will not work, and there is currently no vaccine. Recovery depends more on the strength of the immune system.

Should I go to the doctor if I have a fever or cough?

No. If you suspect you have COVID-19 symptoms you should notify the ambulance and clearly state that you suspect you may be infected. According to experts, the best advice is to stay home for at least 7 days.

If you worsen or your symptoms last more than seven days, you should call an ambulance immediately to accompany you for the test and treatment.

But never go to the hospital in person.