Italia ka miratuar përdorimin e vaksinës anti-Covid për grupmoshat mbi 12 vjeç, pak ditë pasi Agjencia Europiane e Barnave dha dritën jeshile për përdorimin e vaksinës Pfizer për fëmijët nga 12 deri në 15 vjeç. Programi i vaksinimit në Itali është përshpejtuar, ndonëse pati një fillim të ngadaltë dhe vështirësi në organizim.

Raportohet se më shumë se 35 milion doza janë administruar dhe gati 23% e popullsisë është vaksinuar plotësisht, sipas shifrave të Ministrisë së Shëndetësisë. Megjithatë ekspertët e shëndetësisë kanë paralajmëruar që imunizimi i fëmijëve kundër Covid duhet të merret parasysh vetëm në rrethana të veçanta për shkak të potencialit të tij duke folur për probleme të rëndësishme praktike dhe etike.

“Fëmijët transmetojnë Covid-19 në një farë mase, megjithëse ata nuk vuajnë nga simptoma të rënda të sëmundjes. Nëse fëmijët do të vaksinohen, sigurisht mund të rrezikohen nga efekte anësore, kështu që vaksinimi i tyre duhet të ketë një përfitim të dukshëm, jo vetëm mbrojtjen indirekte të të rriturve nga Covid-19 “, tha Prof Adam Finn i Universiteti i Bristol javën e kaluar.

Italy has approved the use of the anti-Covid vaccine for age groups over 12 years, a few days after the European Medicines Agency gave the green light for the use of the Pfizer vaccine for children aged 12 to 15 years. The vaccination program in Italy has accelerated, although it had a slow start and difficulties in organizing.

It is reported that more than 35 million doses have been administered and almost 23% of the population has been fully vaccinated, according to figures from the Ministry of Health. However health experts have warned that children’s immunization against Covid should only be considered in special circumstances because of its potential by talking about important practical and ethical issues.

“Children transmit Covid-19 to some extent, although they do not suffer from severe symptoms of the disease. “If children are to be vaccinated, they can certainly be at risk of side effects, so their vaccination should have a significant benefit, not just the indirect protection of adults from Covid-19,” said Prof Adam Finn of the University of Bristol last week. passed.