Është ndarë nga jeta si pasojë e Covid 19 presidenti i “Fax News” Kasem Hysenbelliu.

Presidenti i Fax News u nda nga jeta mëngjesin e sotëm në Turqi, ku ishte duke u kuruar prej disa javësh, e ku nuk mundi që të fitonte dot betejën me Covid, pavarësisht përpjekjeve të mjekve dhe lutjeve të familjarëve, miqve dhe të gjithëve atyre që e kanë njohur.

Kjo është një ditë e dhimbshme për Fax News dhe Faxweb, teksa i gjithë stafi i televizionit dhe webit që ai themeloi i shprehin ngushëllimet familjes së presidentit Hysenbelliu.

Hysenbelliu themeloi dhe administroi TV Fax News që nga Tetori 2017, ndërsa sot është dhe 4 vjetori i krijimit të Faxweb.al, që daton në treg që nga data 5 Dhjetor të 2016-tës.

Zoti Hysenbelliu themeloi të parin TV të pavarur në vend, teksa Fax News u shndërrua në zërin e njerëzve të thjeshtë, duke mbrojtur disa nga kauzat qytetare, me transmetimin maratonë të protestës së Astirit, dhe kauzës së Teatrit Kombëtar.

Presidenti i Fax News që prej fillimit të pandemisë ka qenë një nga njerëzit më të kujdesshëm sa i takon masave parandaluese të përhapjes së Covid 19, por duket se ky virus na tregoi edhe njëherë tjetër se nuk kursen askënd.

Me humorin, batutat, me dorën e shtrirë ndaj çdo punonjësi, presidenti i Fax News kishte arritur të ndërtonte një marrëdhënie të jashtëzakonshme me të gjithë bashkëpunëtorët e tij, ku vendin e parë e zinte liria dhe pavarësia e kujtdo për të thënë mendimin dhe qendrimin e tij.

Të gjendur të pafjalë nga kjon humbje e jashtëzakonshme, Fax News dhe Faxweb.al do të vazhdojnë misionin e lënë përgjysmë nga presidenti, për t’iu gjendur çdo qytetari, çdo kauze, e për të qenë një pasuri në dorën e çdo shikuesi dhe lexuesi të medias sonë.

Fax News president Kasem Hysenbelliu has passed away as a result of Covid 19.

The president of Fax News passed away this morning in Turkey, where he was being treated for several weeks, and where he could not win the battle with Covid, despite the efforts of doctors and the prayers of family, friends and all those who they have known him.

This is a painful day for Fax News and Faxweb, as all the television and web staff he founded express their condolences to the family of President Hysenbelliu.

Hysenbelliu founded and administered TV Fax News since October 2017, while today is the 4th anniversary of the creation of Faxweb.al, which dates back to the market since December 5, 2016.

Mr. Hysenbelliu founded the first independent TV in the country, as Fax News became the voice of the common people, defending some of the civic causes, with the marathon broadcast of the Astiri protest, and the cause of the National Theater.

The president of Fax News since the beginning of the pandemic has been one of the most cautious people when it comes to preventing the spread of Covid 19, but it seems that this virus has shown us once again that it spares no one.

With humor, jokes, with his hand outstretched to every employee, the president of Fax News had managed to build an extraordinary relationship with all his associates, where the first place was occupied by the freedom and independence of anyone to say the opinion and attitude of his.

Found speechless from this extraordinary loss, Fax News and Faxweb.al will continue the mission left half by the president, to be found by every citizen, every cause, and to be a fortune in the hands of every viewer and reader of our media.