Ambasada gjermane në Tiranë ka vendosur që të mbyllë sportelet e vizave dhe pashaportave për shkak të koronavirusit. Me anë të një njoftimi në Facebook, njofton se personat që kanë aplikuar do të marrin një datë tjetër nëpërmjet komunikimeve elektronike.

Sa i përket rifillimit të punës në zyrë, do të jepet njoftim përmes faqes së internetit apo Facebook. Rastet urgjente duhet të kontaktojnë në numrin e shërbimit të gatshëm.

Njoftimi i plotë: Prej ditës së sotme, 18.11.2020, nisur nga gjendja aktuale Zyra e Vizave dhe e Pashaportave të Ambasadës Gjermane në Tiranë është e mbyllur për arsye parandaluese. Personat e prekur nga mbyllja e zyrës do të marrin në momentin më të parë të mundshëm një datë/orë të re aplikimi.

Ne do të informojmë përmes faqes së internetit apo Faceboouk-ut sapo zyra të rinisë veprimtarinë e saj. Lutemi për mirëkuptimin tuaj.

Në raste urgjente konsullore mund të na kontaktoni përmes numrit të shërbimit të gatshëm. Lutemi për mirëkuptimin tuaj që përmes këtij numri nuk mund të japim informacione rreth datave të aplikimit apo procedurave për vizë.

The German Embassy in Tirana has decided to close the counters of visas and passports due to the coronavirus. Through an announcement on Facebook, it announces that the persons who have applied will receive another date via electronic communications.

Regarding the resumption of office work, notice will be given through the website or Facebook. Emergencies should be contacted at the ready service number.

Full announcement: As of today, 18.11.2020, due to the current situation, the Visa and Passport Office of the German Embassy in Tirana is closed for preventive reasons. Persons affected by the closure of the office will receive a new application date / hour as soon as possible.

We will inform through the website or Faceboouk as soon as the office resumes its activity. We ask for your understanding.

In urgent consular cases you can contact us through the ready service number. We ask for your understanding that through this number we can not provide information about application dates or visa procedures.