“Më infektoi me Koronavirus dhe unë e vrava”, kjo ka qenë dëshmia në polici e një të riu italian,. të identifikuar si Antonio De Pace gjatë marrjes në pyetje në polici.

27 vjeçari mbyti dje partneren Lorena Quaranta, në Furci Siculo (Messina). Në të vërtetë sot kanë dalë dhe rezultatet e tamponëve për të renë dhe ka rezultuar se ajo ishte negative ndaj virusit.

Ngjarja ndodhi dje në banesën ku çifti jetonte prej tre vitesh në provincën e Messinas. Pasi mbyti partnerin e tij, i diplomuari për mjekësi, Antonio De Pace tentoi vetëvrasjen, por arriti që të mbijetonte.

Natyrisht shpjegimi që ai dha në polici se shkak u bë virusi tanimë është hedhur poshtë prej policisë dhe po hetohet për të mësuar arsyen e vërtetë të krimit.

Infermierja, studente e vitit të parë të stomatologjisë, në Kalabriani Antonio De Pace, nuk kishte treguar shenja të dhunës verbale ose fizike.

Miqtë dhe familja i përshkruajnë Lorenën dhe Antonion si një çift i ekuilibruar dhe paqësor.

.

 

“It infected me with Coronavirus and I killed it”, this was the testimony in the police of an Italian teenager. identified as Antonio De Pace during police interrogation.

The 27-year-old strangled her partner Lorena Quaranta yesterday in Furci Siculo (Messina). In fact today the results of the swabs for the newborn have come out and it turns out that it was negative to the virus.

The incident happened yesterday at the apartment where the couple had lived for three years in the province of Messina. After killing his partner, medical graduate Antonio De Pace attempted suicide but managed to survive.

Of course the explanation he gave to the police that the cause of the virus was already rejected by the police and is being investigated to find out the true reason for the crime.

The nurse, a first-year student of dentistry at Calabriani Antonio De Pace, had shown no signs of verbal or physical violence.

Friends and family describe Lorraine and Antonion as a balanced and peaceful couple.