I preu rrugën Kryeministrit Edi Rama bashkë me të tjerë më shumë se një vit më parë, ish- kryetari i PD-së dhe ish deputeti i PD-së Aurel Bylykbashi ka bërë sot një deklaratë të fortë para Prokurorisë së Elbasanit.

Në prononcimin e tij Bylykbashi shprehet se ndaj tij dhe dy kolegave të tjerë nga Librazhdi dhe Prrenjasi rëndojnë akuza që kanë lidhje me protestën paqësore siç e quan ai të bërë më 13 qershor të vitit të kaluar për zgjedhjet moniste që u zhvilluan në Shqipëri.

Ai shprehet se akuza vazhdon të mbetet në fuuqi me masë sigurie për detyrim paraqitje dhe pse ka kaluar më shumë se një vit ende nuk i ka kaluar Gjykatës për shqyrtim.

Duke aluduar se në këtë rast bëhet fjalë për një proces politik ai apelon që të merret një vendim i drejtë dhe pa ndikime. Nga ana tjetër ai nënvizon se edhe sikur 100 herë të paraqitej ajo situatë sëriish do të bënte të njëjtën gjë.

Më tej ai ka kërkuar që ti jepet fund situatës kaotike në vend dhe në Elbasan qytet të cilin e krahasoi me Palermon në Itali.

I pyetur për ambiciet e tij personale ai deklaroi vendi është një kaos total dhe Elbasani po kthehet në një Palermo të Shqipërisë.

I pyetur për ambiciet e tij personale, ai deklaroi se ato janë fare të vogla krahasuar me nevojën që kanë qytetarët për rend, siguri qetësi dhe mirëqenie.

Cut the way to the Prime Minister Edi Rama together with others more than a year ago, the former chairman of the Democratic Party and former deputy of the Democratic Party Aurel Bylykbashi has made a strong statement today before the Prosecutor’s Office of Elbasan.

In his statement, Bylykbashi states that he and two other colleagues from Librazhd and Prrenjas are charged with charges related to the peaceful protest, as he calls it, made on June 13 last year for the monist elections that took place in Albania.

He states that the accusation continues to remain in force with a security measure for the obligation to appear and why more than a year has not yet passed before the Court for review.

Alluding that in this case it is a political process he appeals for a fair and uninfluenced decision to be made. On the other hand, he underlines that even if he presented that situation 100 times, he would still do the same.

He further demanded an end to the chaotic situation in the country and in Elbasan, a city he compared to Palermo in Italy.

Asked about his personal ambitions, he stated that the country is a total chaos and Elbasan is turning into a Palermo of Albania.

Asked about his personal ambitions, he stated that they are very small compared to the need of citizens for order, security, peace and well-being.