Dashi
Nëse keni lidhje me ndonjë profesion terapeutik, ju mund të bëni një zbulim të çuditshëm në lidhje me fushën e shëndetit sot. Këtë zbulim nuk do ta gjesh në asnjë libër apo metodologji që ndjek zakonisht. Emocionet nuk janë aq të verbra siç përpiqet shoqëria racionale të na bindë! Ndonjëherë ata na drejtojnë rrugën drejt dijes.

Demi
Ju duhet të bëni shumë gjëra në të njëjtën kohë tani dhe duhet të keni nerva të forta për të përballuar këtë lodhje. Ju nuk mund të vazhdoni kështu. Në vend që të hiqni dorë nga qëllimet e tua, pse të mos i jepni vetes më shumë kohë për t’i arritur ato?

Binjaket
Sot mund të merrni një kërkesë veçanërisht të ngutshme nga dikush në familje për t’i dhënë kohë ose paratë. Për momentin nuk jeni të gatshëm ta bëni këtë. Nuk do t’i lini emocionet të zgjedhin për ju. Veproni sipas bindjeve tuaja dhe mos i lini të tjerët të ndikojnë në vendimet tuaja!

Gaforrja
Sot duhet të mbroni privatësinë. Mund të detyroheni të bëni një lloj partneriteti me disa njerëz të paskrupullt. Ata do t’ju bëjnë të ndiheni sikur territori juaj po pushtohet, por ajo që nuk dinë është se ju jeni të përgatitur. Nuk është koha kjo që njerëzit t’ju shqetësojnë!

Luani
Sot do të duhet të vendosni rregull në dashuri, edhe pse nuk do të jeni në të njëjtën valë mendimi me partnerin. Pse të mos e përdorni ditën për t’u fokusuar te marrëdhënia? Mbi të gjitha nuk ka asgjë dramatike për faktin se nevojat dhe dëshirat tuaja nuk janë të sinkronizuara.

Virgjeresha
Sot dita mund t’ju duket paksa e mërzitshme. Aspekti sentimental nuk parashikohet shumë i mirë, për shkak të aspektit planetar. Nëse i merrni gjërat me optimizëm, atëherë ndikimi i energjisë pozitive do të sjellë ndryshimin e kërkuar prej jush. Me paratë do të duhet të tregoni kujdes.

Peshorja
Sa irrituese të kuptosh që disa probleme bezdisëse nga e kaluara nuk janë zgjidhur ende. Sot do të keni forcën dhe vetëdijen për t’i zgjidhur këto probleme thjesht duke folur për to. Ironikisht, qortimet e bëra nga partneri juaj janë ato që shkaktojnë ndryshimin e qëndrimit që ju nevojitet.

Akrepi
Do të ishte një kohë e mirë për të dhënë përparësi për atë që vërtet dëshironi të bëni. Jini të kujdesshëm ndaj gjithçkaje që ju shpërqendron. Ju keni një dëshirë kaq të madhe për të jetuar përvoja të jashtëzakonshme. Jepini vetes kohë për t’i përjetuar plotësisht ato! Me partnerin do të kaloni më shumë kohë sot.

Shigjetari
Për disa muaj jeni ndjerë se gjërat po përshpejtohen në jetën tuaj profesionale. Ndoshta disa projekte janë zhvilluar më shpejt sesa keni parashikuar. Ata mund të kenë dalë edhe pak nga kontrolli. Sot duhet ta kuptoni më qartë se çfarë keni bërë deri më tani. Ju mund të zbuloni një surprizë.

Bricjapi
Nëse rastësisht duhet të flisni në publik, besoni se njerëzit do të kënaqen duke ju dëgjuar. Fjalët ju vijnë pa mundim dhe tregoni vetëbesim. I pranoni me dëshirë komplimentet e të tjerëve. Sot jeni shumë energjikë dhe të pandalshëm.

Ujori
Rreshtimi aktual planetar nuk krijon me të vërtetë energjinë e përsosur për t’u njohur me dikë. Ka shumë mundësi që në një mënyrë ose në një tjetër ju do të arrini ta keqkuptoni njëri-tjetrin. Kjo nuk duhet të jetë kështu. Mos e teproni me akuzat e pabaza!

Peshqit
Ju mund të jeni në qendër të vëmendjes në ditët në vijim. Mundohuni të bëni rezistencë, pasi mund të hasni disa pengesa të papritura. Përgjigjja qëndron në marrjen e një qasjeje modeste që nga fillimi. Sa i përket aspektit financiar, ai paraqitet i mirë, gjë që ju lejon të bëni blerjet e nevojshme.

Aries
If you are related to any therapeutic profession, you can make a strange discovery about the field of health today. You will not find this discovery in any of the books or methodologies you usually follow. Emotions are not as blind as rational society tries to convince us! Sometimes they lead us on the path to knowledge.

Taurus
You have to do many things at once right now and you have to have strong nerves to cope with this fatigue. You can not continue like this. Instead of giving up on your goals, why not give yourself more time to achieve them?

Gemini
Today you may receive a particularly urgent request from someone in your family to give you time or money. At the moment you are not ready to do that. You will not let emotions choose for you. Act according to your convictions and do not let others influence your decisions!

Crab
Today you must protect privacy. You may be forced to make some kind of partnership with some unscrupulous people. They will make you feel like your territory is being invaded, but what they do not know is that you are prepared. This is not the time for people to bother you!

Leo
Today you will have to put order in love, even though you will not be in the same wave of thought with your partner. Why not use the day to focus on the relationship? Above all there is nothing dramatic about the fact that your needs and desires are not synchronized.

Virgo
Today may seem a bit boring. The sentimental aspect is not predicted to be very good, due to the planetary aspect. If you take things in stride and try not focus too much on the problem. With money you will have to be careful.

Libra
How irritating to realize that some annoying problems from the past have not yet been resolved. Today you will have the strength and awareness to solve these problems simply by talking about them. Ironically, the reprimands made by your partner are the ones that cause the change in attitude you need.

Scorpio
It would be a good time to prioritize what you really want to do. Be careful of anything that distracts you. You have such a great desire to live extraordinary experiences. Give yourself time to fully experience them! You will spend more time with your partner today.

Sagittarius
For several months you have felt that things are accelerating in your professional life. Maybe some projects have developed faster than you anticipated. They may have gotten a little out of control. Today you need to understand more clearly what you have done so far. You may discover a surprise.

Capricorn
If by chance you have to speak in public, believe that people will enjoy listening to you. Words come to you effortlessly and show self-confidence. You gladly accept the compliments of others. Today you are very energetic and unstoppable.

Aquarius
The current planetary alignment does not really create the perfect energy to get to know someone. It is very likely that in one way or another you will come to misunderstand each other. This should not be so. Do not overdo it with baseless accusations!

Pisces
You may be in the spotlight in the coming days. Try to resist, as you may encounter some unexpected obstacles. The answer lies in taking a modest approach from the beginning. As for the financial aspect, it looks good, which allows you to make the necessary purchases.