Vazhdon të ndiqet me interes gara e kandidatëve për deputetë në qarkun e Elbasanit.

Por ndërsa PS pothuaj e ka mbyllur me listën e kandidatëve deri në numrin 8 ku ndodhej drejtuesi politik, Taulant Balla, pasi koefiçenti dhe herësi mbeten të lartë dhe kandidatët poshtë numrit 8 nuk mund të spostojnë nga lista fituesit në renditje. Koefiçenti për PS është 10788 vota plus 1 votë.

Por ndryshe po ndodh në kampin blu. Gara mes kandidatëve të PD po bëhet gjithnjë e më e fortë. PD fitoi 6 mandate. Kandidati Dashnor Sula, që mbulon Peqinin dhe Belshin, ka surprizuar duke grumbulluar 6963 vota duke u renditur i pari. I dyti vjen Luçiano Boçi i cili nuk bën pjesë në gjashtëshen e parë dhe tani i duhet të kapë 9647 vbota plus 1 që të kalojë herësn që ka kjo forcë politike me votat e grumbulluara në qarkun e Elbasanit. Kur janë numëruar 346 nga 511 kuti, boçi ka grumbulluar 6335 vota.

Surprizë mbetet Lefter Gështenja nga Librazhdi i cili vazhdon të grumbullojë mjaft vota duke iu larguar kështu zonës së rrezikut. Ai ka grumbulluar deri më tani 3492. Të presim përfundimin e rezultatit.

The competition of candidates for deputies in the district of Elbasan continues to be followed with interest.

But while the SP has almost closed it with the list of candidates up to number 8 where the political leader, Taulant Balla, was, as the coefficient and quotient remain high and the candidates below number 8 can not be removed from the list of winners in the rankings. The coefficient for the SP is 10788 votes plus 1 vote.

But otherwise it is happening in the blue camp. The race between DP candidates is getting stronger and stronger. PD won 6 seats. Candidate Dashnor Sula, who covers Peqin and Belshi, has surprised by collecting 6963 votes being ranked first. The second comes Luciano Boçi who is not part of the first six and now has to capture 9647 vbota plus 1 to pass the time that this political force has with the votes collected in the district of Elbasan. When 346 out of 511 ballot boxes were counted, Boci collected 6335 votes.

The surprise remains Lefter Gështenja from Librazhd, who continues to collect a lot of votes, thus leaving the danger zone. He has amassed 3492 so far. Let’s wait for the result to be completed.