Një burrë i cili u përfshi në një rrjet të trafikut të njerëzve që rezultoi në vdekjen e 39 migrantëve në një kontejner kamionësh është dënuar nga drejtësia britanike.

Shtetasit vietnamezë, të moshës midis 15 dhe 44 vjeç, u mbytën në kamion frigoriferik gjatë rrugës nga Zeebrugge në Belgjikë për në Purfleet në Essex të Britanisë në tetor 2019.

Gjykata e Old Bailey burgosi për 10 muaj, shqiptarin Gazmir Nuzi, 43 vjeç, banues në Tottenham, në veri të Londrës, shkruan BBC. Vitin e kaluar, ai e pranoi akuzën për lehtësimin e imigracionit të paligjshëm.

Babai i tre fëmijëve e kishte pranuar rolin e tij të kufizuar në kontrabandë, por mohoi të ishte anëtar i grupit të krimit të organizuar pas udhëtimeve të shumta nga kontinenti që datojnë nga maji i vitit 2018.

Në Gjykatë u tha se shtetasi shqiptar mori nipin e tij dhe një burrë tjetër pasi ata ishin kontrabanduar në Britani në pjesën e pasme të një kamioni më 11 tetor 2019.

Pak më pak se dy javë më vonë, 39 personat vdiqën ndërsa ndoqën të njëjtën rrugë, pasi kishin qenë në kontejner për të paktën 12 orë.

Prokuroria pranoi që Nuzi nuk ishte anëtar i grupit të krimit të organizuar pas operacionit të kontrabandës.

Nuzi ka kaluar muaj në paraburgim dhe gjykatës tha se ai duhej të lirohej për shkak të kryerjes së dënimit. Shtatë burra të tjerë ende nuk janë dënuar për përfshirjen e tyre në rrjetin e kontrabandës.

A man who was involved in a human trafficking ring that resulted in the death of 39 migrants in a truck container has been convicted by British justice.

Vietnamese nationals, aged between 15 and 44, drowned in a refrigerated truck en route from Zeebrugge in Belgium to Purfleet in Essex, UK in October 2019.

The Old Bailey court imprisoned for 10 months, the Albanian Gazmir Nuzi, 43 years old, resident in Tottenham, north London, writes BBC. Last year, he pleaded guilty to facilitating illegal immigration.

The father of three had admitted his limited role in smuggling but denied being a member of the organized crime group after numerous trips from the continent dating back to May 2018.

The Court was told that the Albanian citizen took his nephew and another man after they were smuggled to Britain in the back of a truck on October 11, 2019.

A little less than two weeks later, 39 people died while following the same path, having been in the container for at least 12 hours.

The prosecution admitted that Nuzi was not a member of the organized crime group after the smuggling operation.

Nuzi has spent months in custody and the judge said he should have been released due to serving his sentence. Seven other men have not yet been convicted of their involvement in the smuggling ring.