Vijon të mbetet mister gjetja e trupit të pajetë të 17-vjeçares Enisa Doda në Velipojë.

Lidhur me ngjarjen u arrestua 25-vjeçari, Indrit Bajraktari i cili ka dhënë disa versione në polici.

Bajraktari dhe Enisa morën një motor uji dhe bënë një xhiro në det duke u larguar më shumë se dy orë ndërsa u kthye vetëm Bajraktari.

Duke qënë se xhiroja e tyre me motor vonoi u ngjallën dyshime tek pronarët të cilët u futën në det në kërkim të dy të rinjve.

Gjatë notit ata ndeshën Bajraktarin që po nxitonte të dilte në breg me not ndërsa u kishte thënë se Enisën e kishte lënë në breg me xhaxhain e saj.

Pronartë e motorit dyshuan lidhur me deklaratën e të riut pasi ai kishte lënë në thellësi edhe motorin e ujit ndërsa nxitonte të largohej.

Ata e bllokuan të riun nga Postriba duke mos e lënë që të largohet derisa ka ardhur policia. Madje njëri prej tyre e ka goditur me grusht që të mos ikte, sepse 25-vjeçari kishte tentuar të largohej.

Në momentin kur policia mbërriti bëri arrestimin e të riut që dha disa versione lidhur me fatin e 17-vjeçares. Indrit Bajraktari prej pak kohësh kishte ardhur nga Anglia nga ku rezulton se është i martuar.

Momentalisht akuzohet për “shkaktim i vetëvrasjes”, “moskallëzim krimi” dhe “veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës”.

The finding of the dead body of 17-year-old Enisa Doda in Velipoja continues to be a mystery.

25-year-old Indrit Bajraktari was arrested in connection with the event, who gave several versions to the police.

Bajraktari and Enisa took a water motor and made a lap in the sea leaving more than two hours while only Bajraktari returned.

As their motorcycle tour was delayed suspicions arose among the owners who rushed into the sea in search of the two young men.

During the swim they met Bajraktar who was rushing to the shore by swimming while he had told them that he had left Enisa on the shore with her uncle.

The owners of the engine were skeptical about the young man’s statement as he had left the water engine in depth while rushing to leave.

They blocked the young man from Postriba by not letting him leave until the police arrived. One of them even punched him so that he would not leave, because the 25-year-old had tried to leave.

The moment the police arrived they made the arrest of the young man who gave several versions regarding the fate of the 17-year-old. Indrit Bajraktari had recently come from England, where it turns out that he is married.

He is currently charged with “causing suicide”, “failure to report a crime” and “actions that hinder the truth”.