Mutacioni Delta ka hyrë në territorin shqiptar. Një person i cili ka udhëtuar nga Britania drejt Tiranës me simptoma të lehta kishte kryer tamponin para se të nisej dhe një ditë pasi ka mbërritur në Tiranë laboratori anglez i ka dërguar përgjigje se ka rezultuar pozitiv me Delta.

Brataj: Por edhe mund të ketë hyrë. Kemi pasur shumë hyrje dalje këtë periudhë. Vendet fqinje janë prekur .Aq më tepër që parashikohet që do të predominojë Delta.

Por ky mund të mos jetë rasti i vetëm. Pasi në vendin tonë vijnë persona nga vende të infektuara me Delta dhe ne nuk i kërkojmë minimumi tamponi negativ .

Brataj: Ana negative është se do të rritet numri që e favorizon rritjen më tej në vjeshtë dhe ky është dhe problemi në Europë sepse rritet numri i atyre që shtrohen.

Mutacioni Delta ka ndryshuar edhe simtomat nga coronavirusi klasik.

Ato janë rrufë, dhimbje fyti dhe dhimbje koke dhe temperatura shfaqet shumë më vonë .

Më së shumti po preken të rinjte nën moshen 30 vjeç dhe ata që nuk janë vaksinuar.TCh

 

Newly returned from the UK turn out to be infected

The Delta mutation has entered Albanian territory. A person who traveled from Britain to Tirana with mild symptoms had a tampon before leaving and a day after arriving in Tirana the English laboratory sent him an answer that he tested positive for Delta.

Brataj: But it could have entered. We have had many entrances and exits this period. Neighboring countries are affected. The more it is predicted that Delta will predominate.

But this may not be the only case. After all, people come to our country from places infected with Delta and we do not ask for a minimum of negative buffers.

Brataj: The downside is that the number will increase which favors further growth in the fall and this is the problem in Europe because the number of those who are hospitalized is increasing.

The Delta mutation has also altered the symptoms of the classic coronavirus.

They are runny nose, sore throat and headache and fever appears much later.