Prej më shumë se disa muajsh, komuniteti LGBTI ka propozuar që fjala “nënë” dhe “baba” të zëvendësohen me fjalët “prindi1” dhe “prindi2”. Ky propozim, doli fillimisht nga dy prindër në Britaninë e Madhe të cilët refuzuan të quheshin nënë dhe baba, por pëlqenin të quheshin prindi 1 dhe prindi 2. Ky debat është hapur së fundmi edhe në Shqipëri. Kanë qenë anëtarë të komnitetit LGBTI të cilët i dhanë zë këtij propozimi, por që u përballën me shumë reagime.

Si fillim ishte Xheni Karaj, ajo që debatoi në një studio televizive me një psikologe, pikërisht për perdorimin e këtyre emrave. Pas këtij debati, në rrjetet sociale kanë ‘shpërthyer’ reagime. Shumë prej figurave të njohur, duke filluar nga aktorë, e deri tek këngëtarë kanë reaguar kundër këtij propozimi. Ata shprehen se fjalët “nënë” dhe “baba” janë thelbësore për një familje dhe se zhdukja e këtyre emrave do të ishte fatale për gjithë shoqërinë.

For more than a few months, the LGBTI community has been proposing that the words “mother” and “father” be replaced with the words “parent1” and “parent2”. This proposal initially came from two parents in the UK who refused to be called mother and father, but liked to be called parent 1 and parent 2. This debate has recently opened in Albania. It was members of the LGBTI community who gave their voice to this proposal, but who faced many reactions.

The beginning was Xheni Karaj, who debated in a TV studio with a psychologist, exactly about the use of these names. Following this debate, reactions have ‘exploded’ on social networks. Many well-known figures, from actors to singers, have reacted against this proposal. They say that the words “mother” and “father” are essential for a family and that the disappearance of these names would be fatal for the whole society.