Ajo deklaron se babait të saj i kanë marrë portofolin dhe një unazë floriri, ku shton se infermieret i thonë se sendet personale i ka marrë e bija, por në fakt ajo konfirmon se nuk i ka marrë dhe se e bija e vetme e tij është ajo. Por pas denoncimit të qytetares në polici dhe apelit të bërë në media, zonjës i janë kthyer sendet personale të babait të saj.

Familjarët e pacientëve të shtruar në spitalet COVID, vijojnë që të denoncojnë marrjen e sendeve personale të të afërmve të tyre.

Ditën e sotme një zonjë para spitalit Infektiv, ku kurohen pacientë të prekur me COVID, ka deklaruar para gazetarëve se i kanë humbur sendet personale të babait të saj.

Ajo deklaron se babait të saj i kanë marrë portofolin dhe një unazë floriri, ku shton se infermieret i thonë se sendet personale i ka marrë e bija, por në fakt ajo konfirmon se nuk i ka marrë dhe se e bija e vetme e tij është ajo.

‘E kanë çuar nga dje tek Infektivi e kanë çuar tek COVID 3, ke COVID 3 me dhanë vetëm varësen. Babi kishte portofolin me lekë dje erdha me i marrë dhe ajo nuk mi dha se më thotë se nuk ke kartën e identitetit kurse tani thotë i ka marrë goca por unë nuk i kam marrë dje. Varësen e mora vetëm dje me fotografi, dhe portofolin dhe unazën pres që ti marr që ta gjejnë këto këtu. Dje fola me një kryeinfemiere Zana ajo e kishte. Shkova tek COVID 3 dhe vetëm varësen e floririt kam marrë, ja ku e kam. E mora me procesverbal, portofolin dhe unazën nuk i kam marrë akoma, më thanë ja kam dhënë të biijës, por unë jam e bija nuk ka asnjë tjetër.’- tha zonja.

Por pas denoncimit të qytetares në polici dhe apelit të bërë në media, zonjës i janë kthyer sendet personale të babait të saj.

‘I mora sendet e mia. Erdha dje për ti marrë nuk mi dhanë, ja tani i nxorrën pas denoncimit në polici dhe në media tani i morë. Më thanë në mëngjes nuk i ke këtu, por pastaj ma dhën portofolin me lekë. Tani që mi dhanë nuk më thanë asgjë. Kam qenë e para këtu në orën 10 dhe më thanë nuk i ke këtu. Edhe ushqimet nuk i ka marrë babai. Është koordinatorja që i kishte, jo mjekët. Ai është me oksigjen, është i vjetër, por pres të flas me mjekët.’- thotë qytetarja.

 

She states that her father was deprived of her wallet and a gold ring, where she adds that the nurses tell her that her daughter took her personal belongings, but in fact she confirms that she did not take them and that his only daughter is her . But after the citizen reported it to the police and the appeal made to the media, the lady was given back her father’s personal belongings.

Relatives of patients admitted to COVID hospitals continue to denounce the receipt of personal belongings of their relatives.

Today, a lady in front of the Infectious Diseases Hospital, where patients affected by COVID are treated, stated in front of the journalists that they have lost her father’s personal belongings.

She states that her father was deprived of her wallet and a gold ring, where she adds that the nurses tell her that her daughter took her personal belongings, but in fact she confirms that she did not take them and that his only daughter is her .

‘They took it to Infectious from yesterday, they took it to COVID 3, you gave COVID 3, they only gave me the pendant. Dad had the wallet with money, yesterday I came to get it and she did not give it to me because she tells me that you do not have the ID card and now she says that the girl took it but I did not take it yesterday. I just got the pendant with photos yesterday, and I’m waiting for the wallet and ring to find these here. Yesterday I talked to a head nurse Zana she had. I went to COVID 3 and only got the gold pendant, here I have it. I took it with the minutes, I have not received the wallet and the ring yet, they told me I gave it to my daughter, but I am the daughter, there is no one else, ” said the lady.

But after the citizen reported it to the police and the appeal made to the media, the lady was given back her father’s personal belongings.

‘I took my things. I came yesterday to take them, they did not give them to me, now they took them out after reporting them to the police and in the media, now I took them. I was told in the morning that you do not have them here, but then they gave me the wallet with money. Now that they gave it to me they said nothing to me. I was the first here at 10 o’clock and they told me you are not here. The father did not even get the food. It is the coordinator who had them, not the doctors. He is on oxygen, he is old, but I expect to talk to the doctors. ‘- says the citizen.